Visa allt om Pommecom Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 * 2006-12
Nettoomsättning 310 125 12 206 405 300 425 964 935 906
Övrig omsättning - - - - - - 5 166 - -
Rörelseresultat (EBIT) 126 22 -126 -17 20 -12 70 79 -51 67
Resultat efter finansnetto 112 9 -137 -23 3 -6 47 32 -70 55
Årets resultat 112 9 -137 -23 -1 -10 21 15 -73 20
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 * 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 41 49 57 69 81 54 65 73 96
Omsättningstillgångar 120 18 22 55 117 137 209 365 407 322
Tillgångar 161 60 71 113 186 217 263 430 480 419
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 57 -55 -64 72 96 96 106 85 70 144
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 32 33 252 - 15
Kortfristiga skulder 104 115 136 40 91 89 109 94 405 260
Skulder och eget kapital 161 60 71 113 186 217 263 430 480 419
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 25 80 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 114 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 56 137 127
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 310 125 12 206 405 300 430 1 130 935 906
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 964 935 906
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 231 245 208
Rörelseresultat, EBITDA 134 30 -118 -5 32 2 81 101 -28 96
Nettoomsättningförändring 148,00% 941,67% -94,17% -49,14% 35,00% -29,41% -55,91% 3,10% 3,20% -%
Du Pont-modellen 78,26% 36,67% -177,46% -15,04% 10,75% 0,92% 26,62% 18,60% -10,62% 15,99%
Vinstmarginal 40,65% 17,60% -1 050,00% -8,25% 4,94% 0,67% 16,47% 8,30% -5,45% 7,40%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,16% -77,60% -950,00% 7,28% 6,42% 16,00% 23,53% 28,11% 0,21% 6,84%
Soliditet 35,40% -91,67% -90,14% 63,72% 51,61% 44,24% 44,23% 19,77% 14,58% 34,37%
Kassalikviditet 115,38% 15,65% 16,18% 137,50% 128,57% 153,93% 191,74% 388,30% 100,49% 123,85%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-12: Delposter under långfristiga skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...