Visa allt om Bluhme Sjukvård AB
Visa allt om Bluhme Sjukvård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 1 624 2 187 4 279 6 312 5 426 6 245 6 620 6 643 6 128 6 494
Övrig omsättning - 123 221 8 58 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 26 -919 -102 -475 25 47 128 219 166 264
Resultat efter finansnetto 16 -940 -131 -503 37 43 142 216 158 269
Årets resultat 16 -940 -131 -501 24 30 101 154 112 311
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 15 102 118 40 10 3 254 259 260
Omsättningstillgångar 429 409 1 584 1 388 1 444 1 789 2 243 1 839 1 852 1 781
Tillgångar 434 423 1 686 1 506 1 484 1 799 2 246 2 093 2 111 2 041
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -916 -932 8 -261 340 807 897 915 841 929
Obeskattade reserver 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 82 0 325 373 120 119 199 173 128 12
Kortfristiga skulder 1 268 1 356 1 354 1 395 1 022 873 1 150 1 005 1 142 1 100
Skulder och eget kapital 434 423 1 686 1 506 1 484 1 799 2 246 2 093 2 111 2 041
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 80 405 335 264 300 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 273 373 966 883 692 522 588 616 565 520
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 82 140 334 288 266 307 341 482 379 415
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 125 120 120 80 200
Omsättning 1 624 2 310 4 500 6 320 5 484 6 245 6 620 6 643 6 128 6 494
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 624 1 094 1 426 2 104 1 809 2 082 2 207 2 214 2 043 2 165
Personalkostnader per anställd (tkr) 356 257 439 401 357 427 425 467 436 430
Rörelseresultat, EBITDA 36 -909 -85 -463 31 50 129 224 173 268
Nettoomsättningförändring -25,74% -48,89% -32,21% 16,33% -13,11% -5,66% -0,35% 8,40% -5,64% -%
Du Pont-modellen 5,99% -216,31% -5,10% -31,14% 2,96% 2,61% 6,28% 10,65% 8,01% 13,38%
Vinstmarginal 1,60% -41,84% -2,01% -7,43% 0,81% 0,75% 2,13% 3,36% 2,76% 4,20%
Bruttovinstmarginal 55,05% 43,53% 51,23% 33,95% 35,37% 36,00% 35,83% 38,66% 38,35% 35,48%
Rörelsekapital/omsättning -51,66% -43,30% 5,38% -0,11% 7,78% 14,67% 16,51% 12,55% 11,59% 10,49%
Soliditet -211,06% -220,33% 0,47% -17,33% 23,01% 44,86% 39,94% 43,72% 39,84% 45,52%
Kassalikviditet 7,02% 8,78% 85,75% 62,15% 70,06% 137,46% 139,65% 125,17% 114,36% 120,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...