Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Tre Loger i Skellefteå
Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Tre Loger i Skellefteå

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 290 271 299 240 277 230 230 242 230 207
Övrig omsättning - - - - - 4 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 50 69 38 62 114 40 18 48 43 63
Resultat efter finansnetto 25 44 4 21 71 7 -12 7 11 36
Årets resultat 24 44 4 21 71 7 -12 7 11 36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 918 1 918 1 918 1 920 1 923 1 926 1 936 1 945 1 966 1 965
Omsättningstillgångar 80 47 6 13 2 35 21 24 25 15
Tillgångar 1 997 1 965 1 923 1 933 1 925 1 961 1 956 1 969 1 991 1 980
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 329 304 260 256 235 164 157 169 162 152
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 595 1 595 1 604 1 595 1 633 1 700 1 705 1 734 1 764 1 765
Kortfristiga skulder 75 66 58 82 57 97 94 66 65 63
Skulder och eget kapital 1 997 1 965 1 923 1 933 1 925 1 961 1 956 1 969 1 991 1 980
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 290 271 299 240 277 234 230 242 230 207
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - - - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 50 69 40 65 117 49 28 68 64 81
Nettoomsättningförändring 7,01% -9,36% 24,58% -13,36% 20,43% 0,00% -4,96% 5,22% 11,11% -%
Du Pont-modellen 2,50% 3,51% 1,98% 3,21% 5,92% 2,04% 0,92% 2,44% 2,16% 3,18%
Vinstmarginal 17,24% 25,46% 12,71% 25,83% 41,16% 17,39% 7,83% 19,83% 18,70% 30,43%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,72% -7,01% -17,39% -28,75% -19,86% -26,96% -31,74% -17,36% -17,39% -23,19%
Soliditet 16,47% 15,47% 13,52% 13,24% 12,21% 8,36% 8,03% 8,58% 8,14% 7,68%
Kassalikviditet 106,67% 71,21% 10,34% 15,85% 3,51% 36,08% 22,34% 36,36% 38,46% 23,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...