Visa allt om Techma Aktiebolag
Visa allt om Techma Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 419 351 719 571 690 357 1 001 811 1 430 9 160
Övrig omsättning 27 107 137 88 105 47 - 270 374 -
Rörelseresultat (EBIT) -434 -316 -39 -227 -188 -542 -906 -348 -462 1 224
Resultat efter finansnetto -429 -289 2 -166 -144 -539 -714 -163 -309 1 759
Årets resultat -429 -289 2 -166 -144 -539 -714 -163 13 1 149
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 115 120 129 139 200 344 496 533 747
Omsättningstillgångar 1 717 2 239 2 684 2 762 3 109 3 291 3 906 4 658 5 247 6 241
Tillgångar 1 827 2 354 2 804 2 891 3 248 3 491 4 249 5 154 5 780 6 989
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 533 2 122 2 571 2 729 3 095 3 360 4 019 5 063 5 455 5 638
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 4 19 50
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 293 232 233 163 153 131 231 87 306 970
Skulder och eget kapital 1 827 2 354 2 804 2 891 3 248 3 491 4 249 5 154 5 780 6 989
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 471 104 135 642
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 75 306
Löner till övriga anställda 413 281 463 420 491 378 326 238 286 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 169 122 178 167 196 179 320 152 152 192
Utdelning till aktieägare 160 160 160 160 200 120 120 330 230 195
Omsättning 446 458 856 659 795 404 1 001 1 081 1 804 9 160
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 2 1 3 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 210 351 719 286 690 119 501 406 715 9 160
Personalkostnader per anställd (tkr) 260 408 643 295 694 190 612 238 304 925
Rörelseresultat, EBITDA -429 -311 -30 -167 -127 -402 -753 -188 -304 1 427
Nettoomsättningförändring 19,37% -51,18% 25,92% -17,25% 93,28% -64,34% 23,43% -43,29% -84,39% -%
Du Pont-modellen -23,43% -12,23% 0,07% -5,74% -4,46% -15,44% -16,80% -3,12% -5,28% 25,18%
Vinstmarginal -102,15% -82,05% 0,28% -29,07% -21,01% -150,98% -71,33% -19,85% -21,33% 19,21%
Bruttovinstmarginal 36,28% 31,62% 89,71% 89,14% 89,71% 79,27% 82,02% 53,27% 32,66% 34,31%
Rörelsekapital/omsättning 339,86% 571,79% 340,89% 455,17% 428,41% 885,15% 367,13% 563,63% 345,52% 57,54%
Soliditet 83,91% 90,14% 91,69% 94,40% 95,29% 96,25% 94,59% 98,23% 94,38% 84,09%
Kassalikviditet 511,60% 871,12% 1 058,37% 1 560,12% 1 888,24% 2 341,98% 1 594,81% 5 325,29% 1 703,92% 638,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...