Visa allt om Quecksta Gård Aktiebolag
Visa allt om Quecksta Gård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 685 767 691 960 833 953 976 879 739 672
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -19 72 24 287 408 231 308 223 157
Resultat efter finansnetto 11 -8 88 23 285 416 242 320 215 160
Årets resultat 0 -8 1 -2 0 1 2 0 1 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 349 504 650 637 105 116 141 120 136 86
Omsättningstillgångar 437 539 683 825 684 714 614 701 702 600
Tillgångar 787 1 043 1 333 1 462 789 830 755 821 838 687
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 115 115 124 123 125 125 124 122 122 121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 671 928 1 210 1 340 664 706 631 700 716 565
Skulder och eget kapital 787 1 043 1 333 1 462 789 830 755 821 838 687
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 685 767 691 960 833 953 976 879 739 672
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 164 153 249 165 310 439 262 337 252 171
Nettoomsättningförändring -10,69% 11,00% -28,02% 15,25% -12,59% -2,36% 11,04% 18,94% 9,97% -%
Du Pont-modellen 1,40% -0,77% 6,60% 2,87% 36,63% 50,12% 32,19% 39,59% 26,73% 23,29%
Vinstmarginal 1,61% -1,04% 12,74% 4,38% 34,69% 43,65% 24,90% 36,97% 30,31% 23,81%
Bruttovinstmarginal 68,47% 67,54% 82,78% 69,58% 87,39% 87,62% 77,05% 82,14% 76,32% 75,74%
Rörelsekapital/omsättning -34,16% -50,72% -76,27% -53,65% 2,40% 0,84% -1,74% 0,11% -1,89% 5,21%
Soliditet 14,61% 11,03% 9,30% 8,41% 15,84% 15,06% 16,42% 14,86% 14,56% 17,61%
Kassalikviditet 56,63% 51,72% 49,75% 57,69% 84,19% 82,72% 77,50% 81,43% 82,96% 87,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...