Visa allt om Sahl Kulturtjänst Aktiebolag
Visa allt om Sahl Kulturtjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 12 3 12 3 15 41 102 24 115
Övrig omsättning - - - - - 19 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -8 -11 -27 -12 -18 -56 21 -46 -33
Resultat efter finansnetto -4 -8 -10 -27 -12 -18 -56 22 -45 -33
Årets resultat -4 -8 -10 -27 -12 -18 -56 22 -45 -33
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 14 16 18 28 21 35 44 37 62
Omsättningstillgångar 2 7 3 9 50 70 91 150 125 166
Tillgångar 13 21 19 27 79 91 126 194 162 228
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 9 17 27 54 66 59 114 92 97
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 25 15 57 52 55 88
Kortfristiga skulder 9 13 2 0 0 10 10 27 14 43
Skulder och eget kapital 13 21 19 27 79 91 126 194 162 228
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 12 3 12 3 34 41 102 24 115
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -6 -9 -16 -1 -4 -37 39 -21 0
Nettoomsättningförändring -41,67% 300,00% -75,00% 300,00% -80,00% -63,41% -59,80% 325,00% -79,13% -%
Du Pont-modellen -30,77% -38,10% -57,89% -100,00% -15,19% -19,78% -44,44% 11,34% -27,78% -14,47%
Vinstmarginal -57,14% -66,67% -366,67% -225,00% -400,00% -120,00% -136,59% 21,57% -187,50% -28,70%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -100,00% -50,00% 33,33% 75,00% 1 666,67% 400,00% 197,56% 120,59% 462,50% 106,96%
Soliditet 30,77% 42,86% 89,47% 100,00% 68,35% 72,53% 46,83% 58,76% 56,79% 42,54%
Kassalikviditet 22,22% 53,85% 150,00% -% -% 700,00% 910,00% 555,56% 892,86% 386,05%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...