Visa allt om Nygård 1:48 Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Nygård 1:48 Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 622 1 206 1 039 1 195 1 047 968 989 1 059 1 428 1 285
Övrig omsättning 181 - - - - - 200 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 145 -2 041 366 145 207 121 624 444 390 667
Resultat efter finansnetto 1 085 -2 149 217 -53 1 25 518 139 120 442
Årets resultat 1 79 160 3 0 1 296 19 6 220
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 169 7 583 8 098 8 613 9 088 9 581 8 441 8 658 8 915 9 078
Omsättningstillgångar 1 532 1 779 1 163 695 820 912 631 1 109 897 486
Tillgångar 8 701 9 362 9 262 9 308 9 907 10 493 9 072 9 766 9 812 9 563
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 549 2 548 2 468 2 309 2 305 2 306 2 305 2 009 1 990 1 985
Obeskattade reserver 214 0 500 508 568 568 544 427 315 203
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 480 5 720 5 960 6 200 6 438 4 963 5 163 5 363 5 563 5 763
Kortfristiga skulder 459 1 094 333 291 595 2 657 1 060 1 967 1 944 1 613
Skulder och eget kapital 8 701 9 362 9 262 9 308 9 907 10 493 9 072 9 766 9 812 9 563
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 803 1 206 1 039 1 195 1 047 968 1 189 1 059 1 428 1 285
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 560 -1 526 881 660 718 628 886 701 647 915
Nettoomsättningförändring 34,49% 16,07% -13,05% 14,14% 8,16% -2,12% -6,61% -25,84% 11,13% -%
Du Pont-modellen 13,17% -21,80% 3,96% 1,59% 2,17% 1,16% 6,90% 4,72% 4,13% 7,01%
Vinstmarginal 70,65% -169,24% 35,32% 12,38% 20,53% 12,60% 63,30% 43,53% 28,36% 52,14%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 66,15% 56,80% 79,88% 33,81% 21,49% -180,27% -43,38% -81,02% -73,32% -87,70%
Soliditet 31,21% 27,22% 30,86% 28,83% 27,49% 25,97% 29,83% 23,72% 22,59% 22,29%
Kassalikviditet 333,77% 162,61% 349,25% 238,83% 137,82% 34,32% 59,53% 56,38% 46,14% 30,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...