Visa allt om Lunmans Konsult och Redovisningbyrå Aktiebolag
Visa allt om Lunmans Konsult och Redovisningbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 337 1 111 881 591 447 351 364 305 297 311
Övrig omsättning 29 28 29 28 39 28 27 28 26 53
Rörelseresultat (EBIT) 31 6 17 3 -8 10 49 -9 -35 27
Resultat efter finansnetto 30 5 51 3 -8 10 49 -9 -35 27
Årets resultat 23 16 49 3 -8 10 49 -9 -35 27
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 313 151 183 71 71 23 0 1 4 9
Omsättningstillgångar 216 218 227 168 129 136 157 109 94 118
Tillgångar 529 369 410 238 200 159 157 110 98 127
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 170 196 130 81 79 76 66 17 27 62
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 359 173 280 157 121 82 90 93 72 65
Skulder och eget kapital 529 369 410 238 200 159 157 110 98 127
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 430 385 153 157 53 43 44 42 43
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 578 42 0 65 31 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 208 184 133 77 68 25 22 23 22 20
Utdelning till aktieägare 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 366 1 139 910 619 486 379 391 333 323 364
Nyckeltal
Antal anställda - 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 556 441 591 447 351 364 305 297 311
Personalkostnader per anställd (tkr) - 335 270 308 263 78 70 73 68 68
Rörelseresultat, EBITDA 36 11 22 8 -3 10 50 -6 -30 34
Nettoomsättningförändring 20,34% 26,11% 49,07% 32,21% 27,35% -3,57% 19,34% 2,69% -4,50% -%
Du Pont-modellen 5,86% 1,63% 12,68% 1,26% -4,00% 6,29% 31,21% -8,18% -35,71% 21,26%
Vinstmarginal 2,32% 0,54% 5,90% 0,51% -1,79% 2,85% 13,46% -2,95% -11,78% 8,68%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -10,70% 4,05% -6,02% 1,86% 1,79% 15,38% 18,41% 5,25% 7,41% 17,04%
Soliditet 32,14% 53,12% 31,71% 34,03% 39,50% 47,80% 42,04% 15,45% 27,55% 48,82%
Kassalikviditet 60,17% 126,01% 81,07% 107,01% 106,61% 165,85% 174,44% 117,20% 130,56% 181,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...