Visa allt om Trägårdh Trading Aktiebolag
Visa allt om Trägårdh Trading Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 4 42 236 335 293 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 13
Rörelseresultat (EBIT) 0 -9 -15 -207 -238 -178 1 129 21 -294
Resultat efter finansnetto 0 -23 -13 -408 -449 -195 199 23 -2 396 -248
Årets resultat 0 -23 -13 -408 -449 -176 190 -3 -2 445 -248
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 130 1 168 1 358 1 396 1 534 3 313
Omsättningstillgångar 134 134 184 746 951 1 181 1 286 1 020 1 116 811
Tillgångar 134 134 184 746 2 082 2 349 2 644 2 415 2 650 4 124
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 133 134 157 169 578 1 027 1 243 1 053 1 056 3 343
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 19 26 19 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 718 754 764 774 859 695
Kortfristiga skulder 1 1 28 577 786 568 617 562 716 86
Skulder och eget kapital 134 134 184 746 2 082 2 349 2 644 2 415 2 650 4 124
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 80 170
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 24 44
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 4 42 236 335 293 13
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 293 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 110 241
Rörelseresultat, EBITDA 0 -9 -15 -207 -201 -141 38 168 60 -293
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -90,48% -82,20% -29,55% 14,33% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -9,13% -6,56% 9,91% 6,50% -82,42% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -4 750,00% -366,67% 111,02% 46,87% -745,39% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 4 125,00% 1 459,52% 283,47% 136,72% 136,52% -%
Soliditet 99,25% 100,00% 85,33% 22,65% 27,76% 43,72% 47,54% 44,38% 40,37% 81,06%
Kassalikviditet 13 400,00% 13 400,00% 657,14% 129,29% 120,99% 207,92% 208,43% 181,49% 155,87% 943,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...