Visa allt om M Ullerteg Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 162 130 0 0 0 29 625 27 200 24 620
Övrig omsättning - - - - - - 97 369 449 343
Rörelseresultat (EBIT) -21 -17 151 104 -19 -53 61 608 -202 347
Resultat efter finansnetto 137 106 183 111 58 -21 5 174 573 -110 1 304
Årets resultat 139 48 133 83 -277 27 5 174 47 0 945
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 960 2 902 392 392 595 70 70 170 2 050 829
Omsättningstillgångar 810 862 3 574 3 741 3 878 4 910 5 643 2 852 1 629 4 494
Tillgångar 3 770 3 765 3 966 4 133 4 473 4 980 5 713 3 022 3 679 5 324
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 576 3 736 3 938 4 105 4 222 4 699 5 372 198 151 1 101
Obeskattade reserver 64 0 0 0 0 0 0 0 250 360
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 130 28 28 28 251 281 341 2 824 3 278 3 863
Skulder och eget kapital 3 770 3 765 3 966 4 133 4 473 4 980 5 713 3 022 3 679 5 324
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
2009-12
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 789 640 549
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 7 084 6 634 5 546
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 2 531 2 519 2 426
Utdelning till aktieägare 500 300 250 300 0 200 700 0 0 950
Omsättning 0 0 162 130 0 0 97 29 994 27 649 24 963
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 42 42 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 705 648 821
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 229 230 281
Rörelseresultat, EBITDA -21 -17 151 104 -19 -53 61 862 -33 505
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 24,62% -% -% -% -% 8,92% 10,48% -%
Du Pont-modellen -% -% 4,59% 2,73% -% -% -% 19,32% -2,45% 25,38%
Vinstmarginal -% -% 112,35% 86,92% -% -% -% 1,97% -0,33% 5,49%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% -% -% -% 68,57% 69,35% 70,65%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 2 188,89% 2 856,15% -% -% -% 0,09% -6,06% 2,56%
Soliditet 96,18% 99,23% 99,29% 99,32% 94,39% 94,36% 94,03% 6,55% 9,00% 25,55%
Kassalikviditet 623,08% 3 078,57% 12 764,29% 13 360,71% 1 545,02% 1 747,33% 1 654,84% 100,99% 43,78% 112,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...