Visa allt om FlowerTeam Fastighets AB
Visa allt om FlowerTeam Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 219 2 171 2 019 2 019 1 999 1 800 1 844 1 498 1 498 1 498
Övrig omsättning - - - - 730 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 786 450 262 742 1 568 612 1 398 931 1 037 930
Resultat efter finansnetto 786 496 281 728 3 461 -2 383 1 271 831 853 790
Årets resultat 666 406 300 507 2 602 -3 497 808 527 521 478
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 121 7 353 7 586 7 918 10 208 8 299 8 539 8 693 8 800 8 795
Omsättningstillgångar 285 542 3 287 4 425 2 120 1 247 2 379 1 537 1 966 1 691
Tillgångar 7 407 7 895 10 873 12 342 12 328 9 546 10 919 10 230 10 766 10 486
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 988 1 322 916 4 616 4 109 1 507 5 004 4 195 3 669 3 148
Obeskattade reserver 940 1 010 1 040 1 155 1 138 1 400 1 527 1 362 1 278 1 161
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 4 053 5 325 5 588
Kortfristiga skulder 4 478 5 563 8 917 6 571 7 082 6 639 4 388 619 494 590
Skulder och eget kapital 7 407 7 895 10 873 12 342 12 328 9 546 10 919 10 230 10 766 10 486
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 360 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 442 426 628 626 60 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 104 92 123 119 56 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 219 2 171 2 019 2 019 2 729 1 800 1 844 1 498 1 498 1 498
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 110 1 086 1 010 1 010 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 277 259 376 373 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 018 682 494 983 1 809 853 1 637 1 165 1 258 1 124
Nettoomsättningförändring 2,21% 7,53% 0,00% 1,00% 11,06% -2,39% 23,10% 0,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen 10,63% 6,27% 2,58% 5,96% 28,20% -24,96% 12,83% 10,61% 9,91% 9,06%
Vinstmarginal 35,47% 22,80% 13,92% 36,40% 173,89% -132,39% 75,98% 72,43% 71,23% 63,42%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -188,96% -231,28% -278,85% -106,29% -248,22% -299,56% -108,95% 61,28% 98,26% 73,50%
Soliditet 36,74% 26,72% 15,89% 44,30% 40,13% 26,60% 56,14% 50,59% 42,63% 37,99%
Kassalikviditet 6,36% 9,74% 36,86% 67,34% 29,94% 18,78% 54,22% 248,30% 397,98% 286,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...