Visa allt om Galar Förvaltning Aktiebolag
Visa allt om Galar Förvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 100 510 946 604 0 56 4 7 10 333
Övrig omsättning - - - - - - - - - 83
Rörelseresultat (EBIT) 100 -113 129 34 -33 -3 -23 -21 -22 223
Resultat efter finansnetto 100 -115 129 34 -33 -5 -23 514 -26 223
Årets resultat 78 -483 101 33 -33 -5 -23 352 -26 194
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 215 2 234 1 255 1 255 4 056 1 316 1 130 880 901 2 451
Omsättningstillgångar 371 206 3 918 3 095 2 354 966 28 180 17 1 211
Tillgångar 1 586 2 440 5 173 4 350 6 410 2 282 1 158 1 060 918 3 662
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 631 554 1 037 936 783 816 859 882 530 557
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 893 481 2 300 2 546 5 599 1 432 126 6 246 503
Kortfristiga skulder 62 1 406 1 836 868 29 34 172 172 141 2 603
Skulder och eget kapital 1 586 2 440 5 173 4 350 6 410 2 282 1 158 1 060 918 3 662
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 100 510 946 604 0 56 4 7 10 416
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 100 -113 129 34 -33 -3 -23 -20 -22 224
Nettoomsättningförändring -80,39% -46,09% 56,62% -% -100,00% 1 300,00% -42,86% -30,00% -97,00% -%
Du Pont-modellen 6,31% -4,63% 2,49% 0,78% -% -0,13% -1,99% 48,96% -2,40% 6,09%
Vinstmarginal 100,00% -22,16% 13,64% 5,63% -% -5,36% -575,00% 7 414,29% -220,00% 66,97%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 14,38% 8,94% -% 94,64% 100,00% 100,00% 40,00% 64,86%
Rörelsekapital/omsättning 309,00% -235,29% 220,08% 368,71% -% 1 664,29% -3 600,00% 114,29% -1 240,00% -418,02%
Soliditet 39,79% 22,70% 20,05% 21,52% 12,22% 35,76% 74,18% 83,21% 57,73% 15,21%
Kassalikviditet 533,87% 11,81% 213,40% 356,57% 8 117,24% 2 723,53% 16,28% 104,65% 12,06% 46,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...