Visa allt om Affärsbokföring L. Eltén & Co Aktiebolag
Visa allt om Affärsbokföring L. Eltén & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 703 1 492 1 995 1 817 1 944 1 764 1 640 1 889 2 113 1 906
Övrig omsättning 1 144 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 98 92 178 139 141 63 88 71 109 60
Resultat efter finansnetto 98 146 145 110 103 34 40 19 65 13
Årets resultat 72 117 107 73 66 16 22 7 37 -1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 7 37 104 93 81 69 61 54 47
Omsättningstillgångar 442 578 729 748 727 710 717 685 912 799
Tillgångar 449 585 766 852 820 791 786 746 966 846
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 335 362 345 348 326 290 294 272 301 263
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 39 124 183 206 227 230 108 314 275
Kortfristiga skulder 115 183 297 321 289 274 263 366 352 307
Skulder och eget kapital 449 585 766 852 820 791 786 746 966 846
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 734 600 444 635 543
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 202 704 851 724 782 0 9 322 283 246
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 86 305 398 367 385 374 343 405 442 386
Utdelning till aktieägare 108 100 100 110 50 30 20 0 35 0
Omsättning 704 1 636 1 995 1 817 1 944 1 764 1 640 1 889 2 113 1 906
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 703 746 998 909 972 882 820 472 528 477
Personalkostnader per anställd (tkr) 315 526 659 585 639 571 503 303 355 306
Rörelseresultat, EBITDA 98 92 178 139 141 63 92 76 114 66
Nettoomsättningförändring -52,88% -25,21% 9,80% -6,53% 10,20% 7,56% -13,18% -10,60% 10,86% -%
Du Pont-modellen 22,05% 26,32% 23,76% 16,78% 17,56% 10,49% 12,34% 11,39% 14,39% 9,57%
Vinstmarginal 14,08% 10,32% 9,12% 7,87% 7,41% 4,71% 5,91% 4,50% 6,58% 4,25%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 46,51% 26,47% 21,65% 23,50% 22,53% 24,72% 27,68% 16,89% 26,50% 25,81%
Soliditet 74,61% 61,88% 45,04% 40,85% 39,76% 36,66% 37,40% 36,46% 31,16% 31,09%
Kassalikviditet 384,35% 315,85% 245,45% 233,02% 251,56% 259,12% 272,62% 187,16% 259,09% 260,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...