Visa allt om Infurn Contract Aktiebolag
Visa allt om Infurn Contract Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 35 418 33 631 26 902 29 545 19 081 22 010 23 072 24 125 26 877 18 939
Övrig omsättning 182 184 213 63 200 163 86 - 83 14
Rörelseresultat (EBIT) 5 357 3 200 2 862 2 000 1 457 1 121 1 709 1 721 3 073 447
Resultat efter finansnetto 8 386 3 282 2 886 2 079 1 442 1 026 1 706 2 036 3 133 521
Årets resultat 2 886 1 489 1 227 573 917 507 857 569 2 237 360
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 0 1 719 2 315 2 580 6 405 205 912 315
Omsättningstillgångar 19 551 15 665 13 195 10 317 8 955 8 478 5 393 7 987 9 777 7 941
Tillgångar 19 651 15 765 13 195 12 036 11 270 11 057 11 798 8 192 10 689 8 255
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 172 2 785 3 897 3 170 2 597 2 180 1 673 815 3 106 869
Obeskattade reserver 280 280 280 280 0 0 0 0 6 9
Avsättningar (tkr) 2 443 2 243 600 600 450 450 450 450 450 450
Långfristiga skulder 0 0 0 1 164 1 279 1 299 3 844 1 226 1 168 1 112
Kortfristiga skulder 12 757 10 457 8 419 6 822 6 944 7 129 5 831 5 700 5 959 5 815
Skulder och eget kapital 19 651 15 765 13 195 12 036 11 270 11 057 11 798 8 192 10 689 8 255
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - - 934 794 879 826 730 625
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 709 3 598 3 153 3 073 1 523 1 415 1 327 1 321 1 097 962
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 172 2 392 1 021 1 069 900 800 805 893 886 824
Utdelning till aktieägare 0 1 500 2 600 0 500 500 0 0 2 860 0
Omsättning 35 600 33 815 27 115 29 608 19 281 22 173 23 158 24 125 26 960 18 953
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 9 7 7 7 7 7 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 542 3 363 2 989 4 221 2 726 3 144 3 296 3 446 5 375 3 788
Personalkostnader per anställd (tkr) 489 295 476 598 473 438 478 470 578 502
Rörelseresultat, EBITDA 5 357 9 311 2 862 2 097 1 531 1 195 1 753 1 731 3 093 451
Nettoomsättningförändring 5,31% 25,01% -8,95% 54,84% -13,31% -4,60% -4,36% -10,24% 41,91% -%
Du Pont-modellen 42,77% 20,90% 21,94% 17,37% 13,21% 10,17% 15,66% 25,78% 29,97% 6,70%
Vinstmarginal 23,73% 9,80% 10,76% 7,08% 7,80% 5,11% 8,01% 8,75% 11,92% 2,92%
Bruttovinstmarginal 35,99% 100,00% 34,74% 30,61% 34,71% 28,74% 32,94% 30,11% 30,07% 27,23%
Rörelsekapital/omsättning 19,18% 15,49% 17,75% 11,83% 10,54% 6,13% -1,90% 9,48% 14,21% 11,23%
Soliditet 22,34% 19,05% 31,10% 28,05% 23,04% 19,72% 14,18% 9,95% 29,10% 10,61%
Kassalikviditet 153,26% 149,80% 156,73% 151,23% 128,96% 118,92% 92,49% 140,12% 164,07% 136,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...