Visa allt om TB Netsales AB
Visa allt om TB Netsales AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 17 11 83 3 34 130 157 133 181
Övrig omsättning 7 - - - - - - 9 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -15 -24 -24 38 -30 -190 -70 -65 -271 -340
Resultat efter finansnetto -23 -27 126 59 -45 -159 -4 -92 -259 -155
Årets resultat -23 -27 126 59 -45 -159 -4 -92 -259 -155
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 51 51 182 254 269 343 569 607 884
Omsättningstillgångar 101 138 69 4 10 18 13 39 47 156
Tillgångar 152 189 121 186 264 287 356 608 654 1 040
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 50 77 -48 -107 -63 96 100 100 940
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 115 123 31 222 331 319 0 10 44 0
Kortfristiga skulder 10 15 13 12 40 31 260 498 509 100
Skulder och eget kapital 152 189 121 186 264 287 356 608 654 1 040
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 139 93 120 148 235
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 14 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 1 4 44 29 37 56 79
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700
Omsättning 7 17 11 83 3 34 130 166 134 181
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 34 130 157 133 181
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 184 122 157 204 314
Rörelseresultat, EBITDA -15 -24 -24 38 -30 -188 -65 -60 -266 -335
Nettoomsättningförändring -100,00% 54,55% -86,75% 2 666,67% -91,18% -73,85% -17,20% 18,05% -26,52% -%
Du Pont-modellen -% -10,05% 113,22% 45,16% -2,27% -44,60% 6,74% -10,69% -37,16% -13,85%
Vinstmarginal -% -111,76% 1 245,45% 101,20% -200,00% -376,47% 18,46% -41,40% -182,71% -79,56%
Bruttovinstmarginal -% 94,12% 27,27% 100,00% 100,00% 100,00% 35,38% 45,22% -33,83% -21,55%
Rörelsekapital/omsättning -% 723,53% 509,09% -9,64% -1 000,00% -38,24% -190,00% -292,36% -347,37% 30,94%
Soliditet 17,76% 26,46% 63,64% -25,81% -40,53% -21,95% 26,97% 16,45% 15,29% 90,38%
Kassalikviditet 1 010,00% 920,00% 530,77% 33,33% 25,00% 58,06% 5,00% 7,83% 9,23% 156,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...