Visa allt om China Gate Aktiebolag
Visa allt om China Gate Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 81 330 40
Övrig omsättning - 4 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 4 -2 -5 -24 -30 -123 -68 102 -67
Resultat efter finansnetto -1 4 -2 -5 -24 -30 -125 -67 100 -67
Årets resultat -1 4 -2 -5 -24 -30 -125 -67 90 -67
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 14 14 14 16 18 21 29 23
Omsättningstillgångar 5 6 7 9 19 41 78 247 319 189
Tillgångar 5 6 21 22 32 56 96 268 349 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 6 2 4 9 32 62 122 189 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 18 18 24 24 34 146 159 112
Skulder och eget kapital 5 6 21 22 32 56 96 268 349 212
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 4 0 0 0 0 0 81 330 40
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 330 40
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 29
Rörelseresultat, EBITDA -1 4 -2 -5 -22 -28 -119 -60 106 -55
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -75,45% 725,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -25,00% 29,23% -31,60%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -82,72% 30,91% -167,50%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 124,69% 48,48% 192,50%
Soliditet 100,00% 100,00% 9,52% 18,18% 28,12% 57,14% 64,58% 45,52% 54,15% 47,17%
Kassalikviditet -% -% 38,89% 50,00% 79,17% 170,83% 229,41% 132,19% 200,63% 168,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...