Visa allt om U. Kingstam Läkarpraktik i Trollhättan AB
Visa allt om U. Kingstam Läkarpraktik i Trollhättan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 246 3 023 2 996 2 877 2 898 2 093 2 673 2 607 2 741 2 577
Övrig omsättning 792 84 77 116 73 18 974 188 99 92
Rörelseresultat (EBIT) 948 347 494 1 138 995 249 1 392 428 247 393
Resultat efter finansnetto 621 153 32 75 231 223 718 204 6 202
Årets resultat 456 118 22 53 167 126 397 125 20 185
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 738 2 301 2 264 2 293 2 333 2 379 2 412 4 296 4 361 4 380
Omsättningstillgångar 642 385 412 580 724 528 710 259 321 340
Tillgångar 1 381 2 686 2 676 2 873 3 057 2 907 3 122 4 556 4 682 4 721
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 716 260 142 833 980 1 013 1 087 810 805 784
Obeskattade reserver 250 225 225 225 225 225 175 0 0 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 409 1 247 1 428 1 476 1 329 1 481 3 164 3 413 3 541
Kortfristiga skulder 415 792 1 062 387 376 340 380 582 464 371
Skulder och eget kapital 1 381 2 686 2 676 2 873 3 057 2 907 3 122 4 556 4 682 4 721
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 403 315 275 325 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 366 1 398 1 422 930 1 007 571 602 629 736 600
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 544 528 530 358 377 369 391 398 435 351
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 200 200 120 0 0
Omsättning 4 038 3 107 3 073 2 993 2 971 2 111 3 647 2 795 2 840 2 669
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 3 3 2 2 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 812 756 749 959 966 1 047 1 337 869 914 644
Personalkostnader per anställd (tkr) 481 493 489 431 463 674 655 439 503 306
Rörelseresultat, EBITDA 959 380 523 1 177 1 041 301 1 442 514 327 470
Nettoomsättningförändring 7,38% 0,90% 4,14% -0,72% 38,46% -21,70% 2,53% -4,89% 6,36% -%
Du Pont-modellen 46,99% 7,37% 3,51% 4,80% 9,65% 8,57% 25,37% 9,39% 3,78% 8,32%
Vinstmarginal 19,99% 6,55% 3,14% 4,80% 10,18% 11,90% 29,63% 16,42% 6,46% 15,25%
Bruttovinstmarginal 99,29% 99,60% 99,87% 100,00% 100,00% 99,43% 100,00% 99,42% 100,00% 99,03%
Rörelsekapital/omsättning 6,99% -13,46% -21,70% 6,71% 12,01% 8,98% 12,35% -12,39% -5,22% -1,20%
Soliditet 65,97% 16,21% 11,86% 34,77% 37,48% 40,55% 38,95% 17,78% 17,19% 16,99%
Kassalikviditet 154,70% 48,61% 38,79% 149,87% 192,55% 155,29% 186,84% 44,50% 69,18% 91,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...