Visa allt om Sandström Facility Management AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 500 460 443 678 7 473 18 475 17 874 24 338 26 994 24 572
Övrig omsättning 15 - - - 250 - - - - 46
Rörelseresultat (EBIT) 48 115 306 228 453 399 -982 479 675 1 474
Resultat efter finansnetto 146 10 390 694 311 485 391 -816 429 1 835 3 384
Årets resultat 126 10 305 531 162 257 284 -308 468 1 610 2 988
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 475 285 1 740 1 738 1 753 663 811 667 893 849
Omsättningstillgångar 8 574 15 454 2 299 2 543 2 679 8 082 7 534 10 759 10 273 10 405
Tillgångar 9 049 15 740 4 038 4 281 4 432 8 744 8 344 11 425 11 166 11 254
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 105 13 479 3 625 3 414 3 751 4 494 4 410 4 718 4 250 4 640
Obeskattade reserver 413 413 363 265 182 59 0 508 769 724
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 530 1 847 51 602 499 4 191 3 934 6 199 6 147 5 890
Skulder och eget kapital 9 049 15 740 4 038 4 281 4 432 8 744 8 344 11 425 11 166 11 254
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 987 1 092 1 066 1 001 1 162
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 2 931 6 240 6 134 5 765 5 914 5 426
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 8 8 1 090 3 286 3 234 3 140 3 155 3 015
Utdelning till aktieägare 0 5 500 0 0 0 0 0 0 0 2 000
Omsättning 515 460 443 678 7 723 18 475 17 874 24 338 26 994 24 618
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 7 17 18 19 19 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 1 068 1 087 993 1 281 1 421 1 365
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 591 643 607 555 555 570
Rörelseresultat, EBITDA 127 174 420 343 619 662 -655 794 981 1 818
Nettoomsättningförändring 8,70% 3,84% -34,66% -90,93% -59,55% 3,36% -26,56% -9,84% 9,86% -%
Du Pont-modellen 1,62% 66,02% 17,26% 7,52% 11,24% 4,63% -8,98% 4,39% 17,52% 31,00%
Vinstmarginal 29,40% 2 259,13% 157,34% 47,49% 6,66% 2,19% -4,19% 2,06% 7,25% 14,20%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 608,80% 2 958,04% 507,45% 286,28% 29,17% 21,06% 20,14% 18,74% 15,28% 18,37%
Soliditet 93,13% 87,68% 96,78% 84,31% 87,66% 51,89% 52,85% 44,50% 43,02% 45,86%
Kassalikviditet 1 617,74% 836,71% 4 507,84% 422,43% 536,87% 192,84% 191,51% 173,56% 167,12% 176,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...