Visa allt om POTAB i Malmö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 611 4 305 3 849 2 419 678 1 913 2 049 630 2 462 2 411
Övrig omsättning 298 173 711 591 40 - 615 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) -383 -131 -298 183 -697 -1 497 -140 81 -99 -59
Resultat efter finansnetto -384 -131 -298 183 -696 -1 497 -140 82 -119 -79
Årets resultat -1 -12 0 147 -696 -1 497 -140 59 -119 -79
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 32 45 51 58 64 6 7 8 114
Omsättningstillgångar 1 908 1 573 960 858 485 798 470 947 635 598
Tillgångar 1 930 1 605 1 005 909 543 862 475 954 643 712
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 106 107 119 119 71 73 120 120 119 119
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 824 1 498 886 790 471 790 356 834 524 594
Skulder och eget kapital 1 930 1 605 1 005 909 543 862 475 954 643 712
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 6 5
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 433 1 297 1 162 994 708 1 191 939 166 758 729
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 387 249 367 264 131 207 158 43 250 233
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 909 4 478 4 560 3 010 718 1 913 2 664 632 2 462 2 411
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 6 4 3 5 5 1 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 769 861 642 605 226 383 410 630 492 482
Personalkostnader per anställd (tkr) 307 311 340 316 294 283 222 211 206 197
Rörelseresultat, EBITDA -373 -118 -292 189 -691 -1 497 -139 82 -98 -42
Nettoomsättningförändring 7,11% 11,85% 59,12% 256,78% -64,56% -6,64% 225,24% -74,41% 2,12% -%
Du Pont-modellen -19,84% -8,16% -29,55% 20,13% -128,18% -173,67% -29,47% 8,70% -15,24% -8,15%
Vinstmarginal -8,31% -3,04% -7,72% 7,57% -102,65% -78,25% -6,83% 13,17% -3,98% -2,41%
Bruttovinstmarginal 66,10% 72,89% 65,71% 64,94% 53,10% 55,83% 60,66% 71,27% 70,02% 69,60%
Rörelsekapital/omsättning 1,82% 1,74% 1,92% 2,81% 2,06% 0,42% 5,56% 17,94% 4,51% 0,17%
Soliditet 5,49% 6,67% 11,84% 13,09% 13,08% 8,47% 25,26% 12,58% 18,51% 16,71%
Kassalikviditet 101,26% 101,47% 104,63% 102,66% 102,97% 98,48% 123,60% 108,03% 121,18% 96,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...