Visa allt om Blomstergruvan Försäljning i Ullared AB
Visa allt om Blomstergruvan Försäljning i Ullared AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 1 726 3 702 3 980 4 098 3 600 3 819 4 294
Övrig omsättning - 3 - 908 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 -6 -59 719 -148 254 202 -114 -97 258
Resultat efter finansnetto -14 -7 -54 728 -144 255 202 -110 -94 262
Årets resultat -14 -8 -54 553 -79 138 187 -110 -41 172
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 12 194 76 169 262 165
Omsättningstillgångar 97 116 387 1 285 970 971 1 131 856 927 1 148
Tillgångar 97 116 387 1 285 981 1 165 1 207 1 025 1 189 1 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 66 74 1 078 525 604 466 279 389 429
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 65 0 0 0 53
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 15 0 0 15 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 30 34 313 208 441 496 741 746 800 830
Skulder och eget kapital 97 116 387 1 285 981 1 165 1 207 1 025 1 189 1 313
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 222 222 240 222 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 370 708 444 402 437 525 658
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 12 140 286 242 241 285 290 257
Utdelning till aktieägare 0 0 0 950 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 3 0 2 634 3 702 3 980 4 098 3 600 3 819 4 294
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 575 1 234 1 327 1 366 1 200 1 273 1 431
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 173 333 309 290 322 347 309
Rörelseresultat, EBITDA -13 -6 -59 719 -106 331 295 -21 -4 313
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -53,38% -6,98% -2,88% 13,83% -5,73% -11,06% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 56,65% -14,68% 21,89% 16,82% -10,73% -7,82% 19,88%
Vinstmarginal -% -% -% 42,18% -3,89% 6,41% 4,95% -3,06% -2,44% 6,08%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 42,87% 43,08% 47,19% 44,29% 43,47% 43,83% 42,55%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 62,40% 14,29% 11,93% 9,52% 3,06% 3,33% 7,41%
Soliditet 53,61% 56,90% 19,12% 83,89% 53,52% 55,96% 38,61% 27,22% 32,72% 35,58%
Kassalikviditet 323,33% 341,18% 123,64% 617,79% 125,85% 111,49% 99,06% 63,40% 70,75% 99,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...