Visa allt om Lundell Technology AB
Visa allt om Lundell Technology AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 403 423 535 491 511 362 453 569 539 453
Övrig omsättning - - - - - - - 1 21 -
Rörelseresultat (EBIT) 50 98 90 116 112 44 69 125 113 13
Resultat efter finansnetto 50 100 90 118 111 44 68 126 113 13
Årets resultat 35 76 69 85 79 29 48 108 113 13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 3 5 9 12 4 6
Omsättningstillgångar 693 659 590 601 481 353 361 368 316 330
Tillgångar 693 659 590 601 485 359 369 381 320 336
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 673 638 561 493 408 329 300 352 245 282
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 21 29 109 77 30 69 28 76 54
Skulder och eget kapital 693 659 590 601 485 359 369 381 320 336
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 1 1 0 1 0 1
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 100 0 150
Omsättning 403 423 535 491 511 362 453 570 560 453
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 511 362 453 569 539 227
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 4 1 - 1 - 1
Rörelseresultat, EBITDA 50 98 91 118 114 47 73 128 115 15
Nettoomsättningförändring -4,73% -20,93% 8,96% -3,91% 41,16% -20,09% -20,39% 5,57% 18,98% -%
Du Pont-modellen 7,22% 15,33% 15,25% 19,80% 23,09% 12,26% 18,70% 33,33% 35,62% 4,17%
Vinstmarginal 12,41% 23,88% 16,82% 24,24% 21,92% 12,15% 15,23% 22,32% 21,15% 3,09%
Bruttovinstmarginal 39,70% 44,44% 37,57% 47,86% 42,86% 40,88% 37,75% 40,07% 42,67% 34,44%
Rörelsekapital/omsättning 166,75% 150,83% 104,86% 100,20% 79,06% 89,23% 64,46% 59,75% 44,53% 60,93%
Soliditet 97,11% 96,81% 95,08% 82,03% 84,12% 91,64% 81,30% 92,39% 76,56% 83,93%
Kassalikviditet 3 066,67% 2 957,14% 1 955,17% 480,73% 561,04% 1 116,67% 494,20% 1 214,29% 373,68% 572,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...