Visa allt om Marknadssystematik Eriksson och Johansson Aktiebolag
Visa allt om Marknadssystematik Eriksson och Johansson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 2 244 2 314 1 945 1 986 2 311 2 216 1 786 1 842 0
Övrig omsättning 187 - - - - - - - 1 53
Rörelseresultat (EBIT) 171 494 797 92 91 379 244 619 177 13
Resultat efter finansnetto 450 525 1 052 96 95 379 243 624 177 12
Årets resultat 299 397 741 50 50 206 131 337 96 11
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 200 600 600 579 579 579 579 579 579 579
Omsättningstillgångar 587 2 075 1 893 1 468 1 501 1 788 1 494 1 477 1 776 260
Tillgångar 1 787 2 675 2 493 2 046 2 079 2 367 2 073 2 056 2 355 839
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 098 1 219 1 172 582 675 767 681 1 238 901 805
Obeskattade reserver 661 596 580 410 384 359 262 200 44 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 860 741 1 055 1 021 1 241 1 129 618 1 410 34
Skulder och eget kapital 1 787 2 675 2 493 2 046 2 079 2 367 2 073 2 056 2 355 839
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 1 036 833 - - - 110 0 175 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 1 078 1 106 1 033 1 024 660 960 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 0 645 627 704 713 696 622 421 368 0
Utdelning till aktieägare 350 420 350 150 143 143 120 688 0 0
Omsättning 187 2 244 2 314 1 945 1 986 2 311 2 216 1 786 1 843 53
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 2 244 2 314 1 945 1 986 2 311 2 216 1 786 921 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 1 692 1 478 1 805 1 843 1 751 1 807 1 095 806 27
Rörelseresultat, EBITDA 171 494 797 92 91 379 244 619 177 13
Nettoomsättningförändring -100,00% -3,03% 18,97% -2,06% -14,06% 4,29% 24,08% -3,04% -% -%
Du Pont-modellen -% 19,70% 42,28% 4,79% 4,67% 16,10% 11,77% 30,40% 7,60% -%
Vinstmarginal -% 23,48% 45,55% 5,04% 4,88% 16,49% 11,01% 34,99% 9,72% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 54,14% 49,78% 21,23% 24,17% 23,67% 16,47% 48,10% 19,87% -%
Soliditet 90,30% 62,95% 65,16% 43,21% 46,08% 43,58% 42,17% 67,22% 39,60% 95,95%
Kassalikviditet 2 096,43% 241,28% 255,47% 139,15% 147,01% 144,08% 132,33% 239,00% 125,96% 764,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...