Visa allt om Marknadssystematik Eriksson och Johansson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 244 2 314 1 945 1 986 2 311 2 216 1 786 1 842 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 1 53 -
Rörelseresultat (EBIT) 494 797 92 91 379 244 619 177 13 -105
Resultat efter finansnetto 525 1 052 96 95 379 243 624 177 12 -106
Årets resultat 397 741 50 50 206 131 337 96 11 76
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 600 600 579 579 579 579 579 579 579 681
Omsättningstillgångar 2 075 1 893 1 468 1 501 1 788 1 494 1 477 1 776 260 194
Tillgångar 2 675 2 493 2 046 2 079 2 367 2 073 2 056 2 355 839 876
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 219 1 172 582 675 767 681 1 238 901 805 794
Obeskattade reserver 596 580 410 384 359 262 200 44 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 860 741 1 055 1 021 1 241 1 129 618 1 410 34 82
Skulder och eget kapital 2 675 2 493 2 046 2 079 2 367 2 073 2 056 2 355 839 876
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 1 036 833 - - - 110 0 175 0 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 1 078 1 106 1 033 1 024 660 960 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 0 -
Sociala kostnader 645 627 704 713 696 622 421 368 0 10
Utdelning till aktieägare 420 350 150 143 143 120 688 0 0 0
Omsättning 2 244 2 314 1 945 1 986 2 311 2 216 1 786 1 843 53 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 244 2 314 1 945 1 986 2 311 2 216 1 786 921 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 692 1 478 1 805 1 843 1 751 1 807 1 095 806 27 46
Rörelseresultat, EBITDA 494 797 92 91 379 244 619 177 13 -61
Nettoomsättningförändring -3,03% 18,97% -2,06% -14,06% 4,29% 24,08% -3,04% -% -% -%
Du Pont-modellen 19,70% 42,28% 4,79% 4,67% 16,10% 11,77% 30,40% 7,60% -% -%
Vinstmarginal 23,48% 45,55% 5,04% 4,88% 16,49% 11,01% 34,99% 9,72% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 54,14% 49,78% 21,23% 24,17% 23,67% 16,47% 48,10% 19,87% -% -%
Soliditet 62,95% 65,16% 43,21% 46,08% 43,58% 42,17% 67,22% 39,60% 95,95% 90,64%
Kassalikviditet 241,28% 255,47% 139,15% 147,01% 144,08% 132,33% 239,00% 125,96% 764,71% 236,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...