Visa allt om Rytmus AB
Visa allt om Rytmus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 46 928 19 705
Övrig omsättning - - - - - - - - 497 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 813 1 036
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 0 68 1 092
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 2 974 2 243 2 758
Omsättningstillgångar 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 0 13 497 13 574
Tillgångar 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 15 740 16 332
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 2 314 3 104
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 10 452 10 254
Skulder och eget kapital 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 15 740 16 332
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 - - 0 648 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 36 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 - - 0 17 545 7 557
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 - - 0 7 543 2 785
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 47 425 19 705
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 - 0 55 46
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 853 428
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 482 225
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 520 2 127
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% 138,15% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 0,60% 6,81%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 0,20% 5,64%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 6,49% 16,85%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 29,48% 31,89%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% -% -% 129,13% 132,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2007 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...