Visa allt om Rytmus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-12 2008-12 2007-12 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 46 928 19 705 42 074
Övrig omsättning - - - - - - - 497 - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 1 813 1 036 304
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 68 1 092 281
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 536 -61
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-12 2008-12 2007-12 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 974 2 243 2 758 3 264
Omsättningstillgångar 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 0 13 497 13 574 11 218
Tillgångar 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 15 740 16 332 14 482
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 2 438
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 2 314 3 104 2 769
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 10 452 10 254 9 275
Skulder och eget kapital 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 15 740 16 332 14 482
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-12
2008-12
2007-12
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - - 0 648 0 1 763
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 36 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - - 0 17 545 7 557 14 250
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - - 0 7 543 2 785 5 836
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 47 425 19 705 42 074
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - 0 55 46 60
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 853 428 701
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 482 225 418
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 3 520 2 127 3 052
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% 138,15% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 0,60% 6,81% 2,30%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 0,20% 5,64% 0,79%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 96,71%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 6,49% 16,85% 4,62%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 29,48% 31,89% 30,60%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% -% 129,13% 132,38% 116,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...