Visa allt om Montessoriskolan Fredsduvan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 8 975 8 330 9 238 10 213 10 103 9 862 9 597 9 790 9 186 7 711
Övrig omsättning 272 199 247 259 - 35 37 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 432 104 193 311 82 62 339 573 996 422
Resultat efter finansnetto 434 106 196 320 84 64 340 593 1 024 435
Årets resultat 332 213 152 442 65 39 302 287 496 486
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 45 41 76 130 141 232 227 212 264
Omsättningstillgångar 1 812 1 191 1 215 1 491 1 428 1 458 1 439 1 594 1 755 1 870
Tillgångar 1 841 1 236 1 256 1 567 1 557 1 599 1 672 1 821 1 966 2 135
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 897 765 552 599 411 346 607 605 617 721
Obeskattade reserver 14 14 187 192 475 484 487 600 434 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 931 457 517 776 671 769 577 616 914 1 263
Skulder och eget kapital 1 841 1 236 1 256 1 567 1 557 1 599 1 672 1 821 1 966 2 135
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 1 499 1 369 1 665 1 307 702
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 431 4 535 4 920 5 429 5 231 3 772 3 739 3 291 2 972 2 784
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 413 1 588 1 828 1 937 1 903 2 110 1 820 1 806 1 612 1 437
Utdelning till aktieägare 0 200 0 200 0 0 301 301 300 600
Omsättning 9 247 8 529 9 485 10 472 10 103 9 897 9 634 9 790 9 186 7 711
Nyckeltal
Antal anställda 11 12 13 14 14 13 14 14 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 816 694 711 730 722 759 686 699 707 593
Personalkostnader per anställd (tkr) 540 521 529 539 519 576 505 490 462 406
Rörelseresultat, EBITDA 448 125 228 365 146 153 428 654 1 083 490
Nettoomsättningförändring 7,74% -9,83% -9,55% 1,09% 2,44% 2,76% -1,97% 6,58% 19,13% -%
Du Pont-modellen 23,57% 8,58% 15,61% 20,55% 5,33% 4,00% 20,33% 32,62% 52,19% 20,37%
Vinstmarginal 4,84% 1,27% 2,12% 3,15% 0,82% 0,65% 3,54% 6,07% 11,17% 5,64%
Bruttovinstmarginal 88,11% 87,25% 86,91% 88,03% 85,33% 89,82% 100,00% 88,34% 88,04% 88,34%
Rörelsekapital/omsättning 9,82% 8,81% 7,56% 7,00% 7,49% 6,99% 8,98% 9,99% 9,16% 7,87%
Soliditet 49,32% 62,78% 55,56% 47,26% 48,88% 43,95% 57,77% 56,95% 47,28% 38,83%
Kassalikviditet 194,63% 260,61% 235,01% 192,14% 212,82% 189,60% 249,39% 258,77% 192,01% 148,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...