Visa allt om Looström & Gelin Aktiebolag
Visa allt om Looström & Gelin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 469 499 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - 8 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 287 246 0 8 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 646 7 529 1 021 544 1 227 880 0 -16 759 318
Årets resultat 534 7 441 1 017 539 1 227 880 0 -16 800 360
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 955 6 492 1 328 1 328 1 328 1 328 1 589 1 589 1 589 1 589
Omsättningstillgångar 3 607 2 421 1 080 1 289 478 46 1 135 516 355
Tillgångar 8 562 8 912 2 408 2 617 1 806 1 373 1 590 1 724 2 105 1 944
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 793 8 259 2 059 1 041 1 742 1 365 1 085 1 373 1 589 1 149
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 40 540 0 0 0 0 368 786
Kortfristiga skulder 768 653 310 1 035 63 8 505 350 148 8
Skulder och eget kapital 8 562 8 912 2 408 2 617 1 806 1 373 1 590 1 724 2 105 1 944
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 31 124 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 30 84 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 5 000 1 000 500 0 1 000 250 150 0 200 360
Omsättning 469 499 0 8 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 250 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 106 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 287 246 0 8 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -6,01% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 8,39% 84,48% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 153,09% 1 508,82% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 605,33% 354,31% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 91,02% 92,67% 85,51% 39,78% 96,46% 99,42% 68,24% 79,64% 75,49% 59,10%
Kassalikviditet 469,66% 370,75% 348,39% 124,54% 758,73% 575,00% 0,20% 38,57% 348,65% 4 437,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...