Visa allt om Kafé Tratten Aktiebolag
Visa allt om Kafé Tratten Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Resultat efter finansnetto 1 501 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Årets resultat 1 442 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tillgångar 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 106 -1 336 -1 333 -1 330 -1 326 -1 322 -1 318 -1 315 -1 311 -1 307
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 64 1 325 1 321 1 317 1 314 1 310 1 306 1 302 1 299 1 295
Kortfristiga skulder 71 11 12 12 12 12 12 12 12 12
Skulder och eget kapital 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 44,17% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...