Visa allt om Lennart Witzell Project Aktiebolag
Visa allt om Lennart Witzell Project Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Nettoomsättning 774 454 115 150 198 145 231 1 019 1 978 981
Övrig omsättning - - - - - - 154 18 - -
Rörelseresultat (EBIT) 558 267 18 -1 22 -74 72 -308 -156 -85
Resultat efter finansnetto 562 214 156 43 -218 -40 218 -260 -34 270
Årets resultat 437 167 175 77 -163 66 238 -260 -65 244
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 800 1 900 1 814 1 687 1 723 1 863 1 771 26 46 66
Omsättningstillgångar 1 198 674 432 460 366 406 538 2 135 2 872 2 398
Tillgångar 2 998 2 574 2 247 2 147 2 089 2 269 2 309 2 161 2 918 2 464
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 270 1 833 1 666 1 492 1 415 1 451 1 513 1 274 1 534 1 599
Obeskattade reserver 0 0 0 30 69 141 257 288 288 272
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 624 479 415 433 379
Kortfristiga skulder 728 741 580 626 606 53 62 184 662 213
Skulder och eget kapital 2 998 2 574 2 247 2 147 2 089 2 269 2 309 2 161 2 918 2 464
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 12 197
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 4 4 12 13 13 13 34 71 99
Utdelning till aktieägare 1 600 0 0 0 0 0 127 0 0 0
Omsättning 774 454 115 150 198 145 385 1 037 1 978 981
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 115 150 198 145 231 1 019 1 978 981
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 4 12 18 13 39 - 88 265
Rörelseresultat, EBITDA 558 281 32 13 43 -50 81 -153 -47 -51
Nettoomsättningförändring 70,48% 294,78% -23,33% -24,24% 36,55% -37,23% -77,33% -48,48% 101,63% -%
Du Pont-modellen 19,48% 10,37% 7,08% 3,77% 1,10% -0,31% 16,76% -11,43% 0,17% 11,28%
Vinstmarginal 75,45% 58,81% 138,26% 54,00% 11,62% -4,83% 167,53% -24,24% 0,25% 28,34%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 14,03% 27,76% 42,51%
Rörelsekapital/omsättning 60,72% -14,76% -128,70% -110,67% -121,21% 243,45% 206,06% 191,46% 111,73% 222,73%
Soliditet 75,72% 71,21% 74,14% 70,52% 70,17% 68,53% 73,73% 68,55% 59,68% 72,84%
Kassalikviditet 164,56% 90,96% 74,48% 73,48% 60,40% 766,04% 867,74% 1 160,33% 433,84% 1 090,61%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...