Visa allt om Aktiebolag Geo-Byggen
Visa allt om Aktiebolag Geo-Byggen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 308 7 747 8 519 8 755 7 494 7 676 7 297 7 137 9 806 7 770
Övrig omsättning - - - - - 39 - 6 - -
Rörelseresultat (EBIT) 778 511 741 867 761 742 502 566 639 707
Resultat efter finansnetto 799 485 701 875 758 692 511 497 623 714
Årets resultat 469 424 401 491 555 638 423 291 491 548
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 417 1 370 1 311 1 311 1 283 1 374 1 258 221 264 284
Omsättningstillgångar 5 227 4 614 4 208 4 218 3 557 3 029 3 133 3 144 3 720 3 375
Tillgångar 6 644 5 985 5 519 5 529 4 840 4 404 4 391 3 365 3 984 3 659
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 002 1 933 1 709 2 308 2 017 1 862 1 624 1 301 1 110 1 628
Obeskattade reserver 702 500 548 368 154 154 334 400 311 378
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 635 2 394 2 276 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 305 1 158 987 2 853 2 669 2 388 2 434 1 664 2 563 1 653
Skulder och eget kapital 6 644 5 985 5 519 5 529 4 840 4 404 4 391 3 365 3 984 3 659
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 468 528 464 576 520
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 028 2 098 1 979 1 945 1 963 1 422 1 297 1 287 1 695 1 388
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 770 763 723 693 732 711 688 659 894 633
Utdelning till aktieägare 800 1 400 200 1 000 200 400 400 100 100 750
Omsättning 7 308 7 747 8 519 8 755 7 494 7 715 7 297 7 143 9 806 7 770
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 044 1 107 1 217 1 251 1 071 1 097 1 042 1 020 1 226 1 110
Personalkostnader per anställd (tkr) 406 407 391 379 391 375 361 348 403 376
Rörelseresultat, EBITDA 782 511 741 867 761 775 512 580 659 728
Nettoomsättningförändring -5,67% -9,06% -2,70% 16,83% -2,37% 5,19% 2,24% -27,22% 26,20% -%
Du Pont-modellen 12,03% 9,71% 13,82% 16,73% 16,74% 17,14% 12,71% 18,54% 16,79% 19,54%
Vinstmarginal 10,93% 7,50% 8,96% 10,57% 10,81% 9,84% 7,65% 8,74% 6,82% 9,20%
Bruttovinstmarginal 57,44% 51,10% 49,75% 47,52% 55,67% 50,85% 53,16% 52,96% 45,54% 53,40%
Rörelsekapital/omsättning 53,67% 44,61% 37,81% 15,59% 11,85% 8,35% 9,58% 20,74% 11,80% 22,16%
Soliditet 23,32% 38,81% 38,71% 46,65% 44,02% 44,86% 42,59% 47,22% 33,48% 51,93%
Kassalikviditet 381,07% 355,35% 373,05% 143,64% 127,65% 118,05% 128,72% 174,70% 131,45% 189,05%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...