Visa allt om Gun Eliasson AB
Visa allt om Gun Eliasson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 611 754 767 1 058 536 0 0 0 528 639
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 304 515 563 920 535 0 0 0 209 369
Resultat efter finansnetto 304 517 572 936 543 0 0 0 208 369
Årets resultat 342 300 335 518 300 0 0 122 126 199
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 910 1 874 1 876 1 656 780 120 126 317 755 779
Tillgångar 1 910 1 874 1 876 1 656 780 120 126 317 755 779
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 255 1 113 1 174 838 420 120 126 246 263 338
Obeskattade reserver 502 637 508 368 135 0 0 0 170 141
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 152 124 194 450 224 0 0 71 322 301
Skulder och eget kapital 1 910 1 874 1 876 1 656 780 120 126 317 755 779
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 611 754 767 1 058 536 0 0 0 528 639
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 304 515 563 920 535 0 0 0 209 369
Nettoomsättningförändring -18,97% -1,69% -27,50% 97,39% -% -% -% -100,00% -17,37% -%
Du Pont-modellen 15,92% 27,69% 30,60% 56,46% 69,62% -% -% -% 27,68% 47,37%
Vinstmarginal 49,75% 68,83% 74,84% 88,37% 101,31% -% -% -% 39,58% 57,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 287,73% 232,10% 219,30% 113,99% 103,73% -% -% -% 82,01% 74,80%
Soliditet 86,21% 85,91% 83,70% 66,98% 66,60% 100,00% 100,00% 77,60% 51,05% 56,42%
Kassalikviditet 1 256,58% 1 511,29% 967,01% 368,00% 348,21% -% -% 446,48% 234,47% 258,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...