Visa allt om Axdorph Konsult AB
Visa allt om Axdorph Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 360 2 460 2 450 2 370 2 230 1 840 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 031 2 278 2 286 2 152 1 447 1 253 -23 -111 -137 -271
Resultat efter finansnetto 2 030 2 274 2 282 2 145 1 445 1 252 -23 -105 -129 -265
Årets resultat 1 177 1 316 1 330 1 179 795 767 -23 -105 -129 -265
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 33 33 33 20 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 8 552 7 083 5 458 4 805 3 071 1 508 65 98 202 446
Tillgångar 8 585 7 116 5 491 4 838 3 091 1 508 65 98 202 446
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 580 4 560 3 399 2 424 1 465 820 53 76 181 412
Obeskattade reserver 2 837 2 324 1 747 1 174 634 271 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 168 232 345 1 239 992 417 12 22 21 33
Skulder och eget kapital 8 585 7 116 5 491 4 838 3 091 1 508 65 98 202 446
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 480 360 10 50 50 110
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 150 - 0 0 0 0 10 50 50 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 47 - 0 0 151 154 0 0 24 51
Utdelning till aktieägare 161 157 155 356 220 150 0 0 0 103
Omsättning 2 360 2 460 2 450 2 370 2 230 1 840 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 - 1 1 1 1 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 360 - 2 450 2 370 2 230 1 840 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 210 - - - 647 514 10 50 62 261
Rörelseresultat, EBITDA 2 031 2 278 2 286 2 166 1 456 1 253 -23 -111 -137 -271
Nettoomsättningförändring -4,07% 0,41% 3,38% 6,28% 21,20% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 23,66% 32,01% 41,63% 44,48% 46,81% 83,09% -% -% -% -%
Vinstmarginal 86,06% 92,60% 93,31% 90,80% 64,89% 68,10% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 355,25% 278,50% 208,69% 150,46% 93,23% 59,29% -% -% -% -%
Soliditet 90,77% 89,55% 86,72% 67,99% 62,51% 67,62% 81,54% 77,55% 89,60% 92,38%
Kassalikviditet 5 090,48% 3 053,02% 1 582,03% 387,81% 309,58% 361,63% 541,67% 445,45% 961,90% 1 351,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...