Visa allt om Morendo Försäljnings Aktiebolag
Visa allt om Morendo Försäljnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 150 210 169 354 629 460 639 570 0
Övrig omsättning 120 120 120 120 120 167 194 180 206 809
Rörelseresultat (EBIT) -74 -16 -32 -25 157 256 318 519 447 477
Resultat efter finansnetto -59 -11 -23 -22 148 258 326 513 417 477
Årets resultat 10 5 3 10 76 297 294 485 492 525
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 969 1 048 1 104 876 1 026 1 177 1 304 1 478 1 676 1 854
Omsättningstillgångar 2 621 2 584 2 535 2 812 2 695 2 462 2 294 2 610 2 488 2 085
Tillgångar 3 590 3 632 3 638 3 688 3 721 3 640 3 598 4 087 4 164 3 939
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 332 1 322 1 317 1 314 1 304 1 228 2 331 2 036 1 551 1 959
Obeskattade reserver 0 74 93 119 160 119 268 348 521 811
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 258 2 236 2 228 2 255 2 257 2 293 999 1 703 2 092 1 169
Skulder och eget kapital 3 590 3 632 3 638 3 688 3 721 3 640 3 598 4 087 4 164 3 939
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 400 0 0 900
Omsättning 120 270 330 289 474 796 654 819 776 809
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 - 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -14 39 108 125 308 409 492 717 648 680
Nettoomsättningförändring -100,00% -28,57% 24,26% -52,26% -43,72% 36,74% -28,01% 12,11% -% -%
Du Pont-modellen -% -0,33% -0,60% -0,57% 4,22% 7,06% 9,06% 12,72% 10,78% -%
Vinstmarginal -% -8,00% -10,48% -12,43% 44,35% 40,86% 70,87% 81,38% 78,77% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 232,00% 146,19% 329,59% 123,73% 26,87% 281,52% 141,94% 69,47% -%
Soliditet 37,10% 37,99% 38,20% 38,01% 38,21% 36,15% 70,28% 55,95% 46,26% 64,56%
Kassalikviditet 116,08% 115,56% 113,78% 124,70% 119,41% 107,37% 229,63% 153,26% 118,93% 178,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...