Visa allt om Flötaskär AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 16 26 18 15 19 35 73 38
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -10 6 18 8 5 9 24 60 14
Resultat efter finansnetto 1 049 -24 -8 2 -5 -4 0 0 38 -6
Årets resultat 1 049 -24 -8 2 -5 -4 0 0 28 -6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 735 4 0 0 0 0 0 3 11 1
Tillgångar 1 183 4 0 0 0 0 0 3 11 1
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 849 -201 -177 -169 -171 -166 -162 -162 -162 -190
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 143 143 167 0 0 0 0 0 0 145
Kortfristiga skulder 191 62 10 169 171 167 162 165 173 46
Skulder och eget kapital 1 183 4 0 0 0 0 0 3 11 1
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 1
Utdelning till aktieägare 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 16 26 18 15 19 35 73 38
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 -10 6 18 8 5 9 24 60 19
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -38,46% 44,44% 20,00% -21,05% -45,71% -52,05% 92,11% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 800,00% 545,45% 1 400,00%
Vinstmarginal -% -% 37,50% 69,23% 44,44% 33,33% 47,37% 68,57% 82,19% 36,84%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -62,50% -650,00% -950,00% -1 113,33% -852,63% -462,86% -221,92% -118,42%
Soliditet 71,77% -5 025,00% -% -% -% -% -% -5 400,00% -1 472,73% -19 000,00%
Kassalikviditet 384,82% 6,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,82% 6,36% 2,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...