Visa allt om G:ssons Trädgård & Markentreprenad AB
Visa allt om G:ssons Trädgård & Markentreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 726 6 927 2 370 919 123 19 0 0 0 0
Övrig omsättning 128 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 627 1 553 667 441 21 8 -2 -9 -7 -9
Resultat efter finansnetto 1 599 1 533 642 425 21 8 -2 -5 -5 -9
Årets resultat 505 692 316 64 16 13 -2 -5 -5 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 232 2 242 1 145 1 277 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 5 271 3 301 1 730 842 295 277 161 162 169 175
Tillgångar 9 503 5 543 2 875 2 120 295 277 161 162 169 175
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 835 1 329 638 322 259 243 156 158 163 168
Obeskattade reserver 2 150 1 217 572 339 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 614 1 234 664 751 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 905 1 763 1 002 708 37 34 5 4 6 7
Skulder och eget kapital 9 503 5 543 2 875 2 120 295 277 161 162 169 175
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 399 816 430 113 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 664 271 135 36 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 854 6 927 2 370 919 123 19 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 682 3 464 2 370 919 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 533 548 568 149 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 133 1 843 892 546 21 8 -2 -9 -7 -9
Nettoomsättningförändring -2,90% 192,28% 157,89% 647,15% 547,37% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 17,12% 28,07% 23,20% 20,80% 7,12% 2,89% -% -% -% -%
Vinstmarginal 24,19% 22,46% 28,14% 47,99% 17,07% 42,11% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 91,85% 94,41% 93,33% 85,96% 100,00% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 35,18% 22,20% 30,72% 14,58% 209,76% 1 278,95% -% -% -% -%
Soliditet 36,96% 41,10% 37,71% 26,97% 87,80% 87,73% 96,89% 97,53% 96,45% 96,00%
Kassalikviditet 181,45% 187,24% 172,65% 118,93% 797,30% 814,71% 3 220,00% 4 050,00% 2 816,67% 2 500,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...