Visa allt om Thed AB
Visa allt om Thed AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 341 9 417 4 308 3 578 3 495 4 277 5 272 4 237 6 113 6 478
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -53 -464 548 724 -1 699 442 523 -1 381 801 536
Resultat efter finansnetto 42 -381 674 803 -1 615 715 583 -1 228 985 682
Årets resultat 42 -381 674 803 -1 515 525 583 -689 704 900
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 779 779 779 779 779 779 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 6 875 7 233 7 615 7 541 6 840 8 762 8 825 8 244 9 754 10 131
Tillgångar 7 653 8 012 8 393 8 319 7 619 9 540 8 825 8 244 9 754 10 131
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 646 8 004 8 385 8 311 7 508 9 324 8 799 8 216 8 905 9 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 100 0 0 539 539
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 8 8 8 111 117 26 28 309 490
Skulder och eget kapital 7 653 8 012 8 393 8 319 7 619 9 540 8 825 8 244 9 754 10 131
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 400 0 600 0 300 0 0 0 900
Omsättning 4 341 9 417 4 308 3 578 3 495 4 277 5 272 4 237 6 113 6 478
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -53 -464 548 724 -1 699 442 523 -1 381 801 536
Nettoomsättningförändring -53,90% 118,59% 20,40% 2,37% -18,28% -18,87% 24,43% -30,69% -5,63% -%
Du Pont-modellen 0,55% -4,76% 8,03% 9,65% -21,20% 7,49% 6,61% -14,85% 10,17% 6,89%
Vinstmarginal 0,97% -4,05% 15,65% 22,44% -46,21% 16,72% 11,06% -28,89% 16,23% 10,77%
Bruttovinstmarginal -0,62% -4,56% 13,32% 20,65% -47,78% 10,73% 10,34% -32,03% 13,53% 8,72%
Rörelsekapital/omsättning 158,19% 76,72% 176,58% 210,54% 192,53% 202,13% 166,90% 193,91% 154,51% 148,83%
Soliditet 99,91% 99,90% 99,90% 99,90% 98,54% 98,51% 99,71% 99,66% 95,27% 93,66%
Kassalikviditet 18 912,50% 16 187,50% 7 975,00% 14 412,50% 1 594,59% 1 181,20% 7 480,77% 8 107,14% 1 350,49% 973,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...