Visa allt om Ulf Bergman Management Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 91 0 49
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -26 -20 -26 -38 -26 -28 -41 55 -60 -14
Resultat efter finansnetto -26 55 -12 30 -25 -11 -32 107 -33 98
Årets resultat -26 54 -12 30 -25 -11 -32 86 -33 70
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 368 368 367 368 368 368 368 368 368 368
Omsättningstillgångar 456 475 409 403 1 008 1 013 1 400 1 403 1 274 1 260
Tillgångar 823 843 777 771 1 375 1 380 1 767 1 770 1 642 1 627
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 744 770 716 729 838 983 1 113 1 265 1 269 1 393
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 79 73 61 42 537 397 653 505 373 235
Skulder och eget kapital 823 843 777 771 1 375 1 380 1 767 1 770 1 642 1 627
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 140 120 120 120 90 90
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 91 0 49
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - 0 0 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -26 -20 -26 -38 -26 -28 -41 55 -60 -14
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 5,99% -% 6,02%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 116,48% -% 200,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 986,81% -% 2 091,84%
Soliditet 90,40% 91,34% 92,15% 94,55% 61,00% 71,23% 62,99% 71,47% 77,28% 85,62%
Kassalikviditet 577,22% 650,68% 670,49% 959,52% 187,71% 255,16% 214,40% 277,82% 341,55% 536,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...