Visa allt om Avelins i Falun Aktiebolag
Visa allt om Avelins i Falun Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 558 1 451 1 479 1 357 1 486 1 677 1 674 1 686 1 717 1 604
Övrig omsättning - - - - - - - - 4 -
Rörelseresultat (EBIT) 41 -25 6 -34 95 69 4 -75 50 18
Resultat efter finansnetto 39 -26 5 -34 95 68 2 -76 50 16
Årets resultat 37 -26 5 -34 69 67 2 -76 38 16
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 1 3 5 16
Omsättningstillgångar 453 348 369 286 378 330 260 299 405 351
Tillgångar 453 348 369 286 378 330 261 302 410 368
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 176 138 164 159 193 123 57 56 131 92
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
Kortfristiga skulder 278 210 205 127 185 207 205 247 275 274
Skulder och eget kapital 453 348 369 286 378 330 261 302 410 368
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 264 237 215 234 227 203
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 663 624 596 558 323 533 567 569 574 555
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 241 216 209 196 192 257 309 308 274 255
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 558 1 451 1 479 1 357 1 486 1 677 1 674 1 686 1 721 1 604
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 779 726 493 452 495 419 419 422 429 401
Personalkostnader per anställd (tkr) 482 453 299 290 298 276 290 298 288 272
Rörelseresultat, EBITDA 41 -25 6 -34 95 70 6 -73 52 23
Nettoomsättningförändring 7,37% -1,89% 8,99% -8,68% -11,39% 0,18% -0,71% -1,81% 7,04% -%
Du Pont-modellen 9,05% -7,18% 1,63% -11,54% 25,40% 20,91% 1,53% -24,83% 12,20% 4,89%
Vinstmarginal 2,63% -1,72% 0,41% -2,43% 6,46% 4,11% 0,24% -4,45% 2,91% 1,12%
Bruttovinstmarginal 76,19% 73,12% 73,83% 72,81% 76,38% 99,58% 100,00% 99,94% 99,94% 99,94%
Rörelsekapital/omsättning 11,23% 9,51% 11,09% 11,72% 12,99% 7,33% 3,29% 3,08% 7,57% 4,80%
Soliditet 38,85% 39,66% 44,44% 55,59% 51,06% 37,27% 21,84% 18,54% 31,95% 25,00%
Kassalikviditet 162,95% 165,71% 180,00% 225,20% 204,32% 159,42% 126,83% 121,05% 147,27% 128,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...