Visa allt om Artdust AB
Visa allt om Artdust AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 184 1 218 1 095 710 778 748 670 928 237 351
Övrig omsättning 267 272 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 63 -22 120 -147 -25 10 -67 -62 -59 2
Resultat efter finansnetto 62 -26 116 -155 -53 10 -75 -108 -75 -4
Årets resultat 62 -26 116 -155 -53 10 -75 -61 -33 -4
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 58 54 60 63 100 88 91 99 62
Omsättningstillgångar 533 465 403 376 440 362 333 269 587 503
Tillgångar 565 523 457 436 503 461 422 360 686 565
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 219 157 183 54 110 113 103 178 239 272
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 47 89
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 100 100 200 100 100 100 100 100 100
Kortfristiga skulder 345 265 174 182 294 249 219 83 300 104
Skulder och eget kapital 565 523 457 436 503 461 422 360 686 565
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 308 419 214 254 151 104 79 102 16 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 120 142 63 67 23 16 12 19 3 1
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 451 1 490 1 095 710 778 748 670 928 237 351
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 592 609 1 095 710 778 748 670 928 237 351
Personalkostnader per anställd (tkr) 235 303 328 370 242 169 141 200 67 53
Rörelseresultat, EBITDA 89 7 123 -144 -19 16 -64 -54 -49 13
Nettoomsättningförändring -2,79% 11,23% 54,23% -8,74% 4,01% 11,64% -27,80% 291,56% -32,48% -%
Du Pont-modellen 11,15% -4,21% 26,26% -33,72% -4,57% 2,17% -15,88% -27,78% -9,77% 0,71%
Vinstmarginal 5,32% -1,81% 10,96% -20,70% -2,96% 1,34% -10,00% -10,78% -28,27% 1,14%
Bruttovinstmarginal 64,36% 58,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,88% 16,42% 20,91% 27,32% 18,77% 15,11% 17,01% 20,04% 121,10% 113,68%
Soliditet 38,76% 30,02% 40,04% 12,39% 21,87% 24,51% 24,41% 49,44% 39,77% 59,48%
Kassalikviditet 124,06% 129,43% 179,31% 141,76% 124,83% 119,28% 114,61% 314,46% 159,33% 476,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...