Visa allt om Artdust AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 218 1 095 710 778 748 670 928 237 351 437
Övrig omsättning 272 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 120 -147 -25 10 -67 -62 -59 2 11
Resultat efter finansnetto -26 116 -155 -53 10 -75 -108 -75 -4 6
Årets resultat -26 116 -155 -53 10 -75 -61 -33 -4 16
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 54 60 63 100 88 91 99 62 74
Omsättningstillgångar 465 403 376 440 362 333 269 587 503 553
Tillgångar 523 457 436 503 461 422 360 686 565 627
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 157 183 54 110 113 103 178 239 272 306
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 47 89 89
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 100 200 100 100 100 100 100 100 100
Kortfristiga skulder 265 174 182 294 249 219 83 300 104 132
Skulder och eget kapital 523 457 436 503 461 422 360 686 565 627
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 419 214 254 151 104 79 102 16 4 14
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 142 63 67 23 16 12 19 3 1 2
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Omsättning 1 490 1 095 710 778 748 670 928 237 351 437
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 609 1 095 710 778 748 670 928 237 351 437
Personalkostnader per anställd (tkr) 303 328 370 242 169 141 200 67 53 77
Rörelseresultat, EBITDA 7 123 -144 -19 16 -64 -54 -49 13 39
Nettoomsättningförändring 11,23% 54,23% -8,74% 4,01% 11,64% -27,80% 291,56% -32,48% -19,68% -%
Du Pont-modellen -4,21% 26,26% -33,72% -4,57% 2,17% -15,88% -27,78% -9,77% 0,71% 1,91%
Vinstmarginal -1,81% 10,96% -20,70% -2,96% 1,34% -10,00% -10,78% -28,27% 1,14% 2,75%
Bruttovinstmarginal 58,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,42% 20,91% 27,32% 18,77% 15,11% 17,01% 20,04% 121,10% 113,68% 96,34%
Soliditet 30,02% 40,04% 12,39% 21,87% 24,51% 24,41% 49,44% 39,77% 59,48% 59,02%
Kassalikviditet 129,43% 179,31% 141,76% 124,83% 119,28% 114,61% 314,46% 159,33% 476,92% 406,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...