Visa allt om Trollabo Trotting Aktiebolag
Visa allt om Trollabo Trotting Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 5 429 9 011 10 827 11 442 10 834 11 949 5 726 3 043 2 353 1 752
Övrig omsättning 453 244 15 85 169 113 128 93 102 72
Rörelseresultat (EBIT) -956 -105 237 1 615 1 661 1 366 1 502 503 349 161
Resultat efter finansnetto -890 -106 207 1 553 1 729 1 734 1 517 524 355 158
Årets resultat -28 38 221 538 456 366 709 279 189 115
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 026 5 109 6 379 7 633 7 032 3 563 1 066 394 303 127
Omsättningstillgångar 3 052 3 468 3 371 2 923 1 238 2 755 2 476 1 683 1 076 773
Tillgångar 7 079 8 577 9 750 10 556 8 270 6 318 3 542 2 076 1 379 900
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 332 3 360 3 322 3 101 2 563 2 107 1 741 1 032 753 564
Obeskattade reserver 2 745 3 610 3 798 3 882 3 075 1 972 763 231 96 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 283 1 270 1 040 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 002 1 607 2 346 2 303 1 593 2 239 1 038 813 529 330
Skulder och eget kapital 7 079 8 577 9 750 10 556 8 270 6 318 3 542 2 076 1 379 900
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 420 405 382 229 222 165
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 413 3 488 4 195 4 059 3 376 3 324 1 279 677 436 337
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 920 1 173 1 310 1 211 1 042 1 075 541 278 213 150
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 882 9 255 10 842 11 527 11 003 12 062 5 854 3 136 2 455 1 824
Nyckeltal
Antal anställda 7 10 13 13 13 13 7 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 776 901 833 880 833 919 818 761 784 584
Personalkostnader per anställd (tkr) 436 447 423 397 372 387 316 297 291 215
Rörelseresultat, EBITDA 146 1 026 1 491 2 699 2 399 1 652 1 655 672 473 265
Nettoomsättningförändring -39,75% -16,77% -5,37% 5,61% -9,33% 108,68% 88,17% 29,32% 34,30% -%
Du Pont-modellen -12,33% -1,20% 2,57% 15,42% 21,10% 27,49% 42,86% 25,34% 25,82% 17,89%
Vinstmarginal -16,08% -1,14% 2,32% 14,23% 16,11% 14,54% 26,51% 17,29% 15,13% 9,19%
Bruttovinstmarginal 80,18% 80,16% 83,62% 86,73% 87,93% 85,12% 82,76% 81,86% 79,18% 78,65%
Rörelsekapital/omsättning 37,76% 20,65% 9,47% 5,42% -3,28% 4,32% 25,11% 28,59% 23,25% 25,29%
Soliditet 77,31% 72,00% 64,46% 56,48% 58,40% 56,35% 64,66% 57,72% 59,62% 63,15%
Kassalikviditet 262,48% 201,00% 137,25% 120,15% 70,37% 119,25% 228,03% 193,85% 185,63% 204,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...