Visa allt om Kindstedt Uthyrnings Aktiebolag
Visa allt om Kindstedt Uthyrnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 310 2 995 1 751 1 759 1 740 1 840 1 280 1 000 1 000 18 177
Övrig omsättning 6 - 17 - - 10 - - 461 50
Rörelseresultat (EBIT) 1 404 850 511 132 -91 30 130 -91 814 635
Resultat efter finansnetto 1 393 822 588 177 -105 272 120 220 940 692
Årets resultat 243 206 26 648 113 478 1 048 1 143 692 1 554
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 337 13 821 15 258 10 970 12 630 14 762 15 490 11 351 8 580 2 066
Omsättningstillgångar 1 686 670 2 767 1 342 650 2 789 1 136 2 800 3 611 9 633
Tillgångar 15 024 14 491 18 025 12 312 13 280 17 551 16 626 14 151 12 191 11 698
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 218 9 375 9 569 10 143 9 694 10 182 10 303 9 656 9 313 9 121
Obeskattade reserver 1 443 1 314 1 377 1 807 2 876 3 344 3 616 3 955 2 618 1 309
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 2 610 2 500 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 363 3 801 7 079 362 710 1 416 207 540 260 1 268
Skulder och eget kapital 15 024 14 491 18 025 12 312 13 280 17 551 16 626 14 151 12 191 11 698
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 4 150 400 400 600 200 600 600 400 800 500
Omsättning 3 316 2 995 1 768 1 759 1 740 1 850 1 280 1 000 1 461 18 227
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 3 220 2 902 1 694 1 669 1 509 1 776 1 141 962 1 438 1 185
Nettoomsättningförändring 10,52% 71,05% -0,45% 1,09% -5,43% 43,75% 28,00% 0,00% -94,50% -%
Du Pont-modellen 10,00% 6,49% 3,26% 1,51% -0,10% 2,22% 0,96% 1,55% 7,71% 5,91%
Vinstmarginal 45,38% 31,42% 33,58% 10,57% -0,75% 21,20% 12,50% 22,00% 94,00% 3,80%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 6,60%
Rörelsekapital/omsättning -80,88% -104,54% -246,26% 55,71% -3,45% 74,62% 72,58% 226,00% 335,10% 46,02%
Soliditet 68,85% 71,77% 59,05% 93,20% 88,96% 72,06% 78,00% 88,36% 91,85% 86,03%
Kassalikviditet 38,64% 17,63% 39,09% 370,72% 91,55% 196,96% 548,79% 518,52% 1 388,85% 350,87%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...