Visa allt om ECOMB AB (publ)

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 190 6 214 9 776 2 080 22 488 3 730 27 079 21 386 9 516 32 668
Övrig omsättning 138 58 58 69 - 73 470 890 487 62
Rörelseresultat (EBIT) -1 333 -2 998 -3 221 -4 464 610 -3 558 558 -559 -4 759 2 399
Resultat efter finansnetto -1 330 -3 096 -3 125 -4 456 631 -3 617 454 -623 -4 611 2 520
Årets resultat -1 330 -3 096 -3 125 -4 456 631 -3 617 454 -623 -4 611 2 520
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 17 3 561 3 744 3 730 3 743
Omsättningstillgångar 13 155 6 063 3 222 1 884 7 666 9 473 5 012 10 203 9 138 14 308
Tillgångar 13 155 6 063 3 222 1 884 7 669 9 490 8 573 13 949 12 868 18 050
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 252 3 804 -2 232 892 5 349 4 667 4 863 3 500 4 123 8 734
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 463 699 772 1 800 1 800
Kortfristiga skulder 7 904 2 259 5 454 991 2 321 4 360 3 011 9 676 6 944 7 516
Skulder och eget kapital 13 155 6 063 3 222 1 884 7 669 9 490 8 573 13 949 12 868 18 050
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 916 741 590 815 719 487 562 467 619 592
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 535 971 1 316 1 467 1 081 1 490 1 265 1 829 1 956 2 068
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 229 889 890 1 051 929 1 160 753 1 209 1 382 1 335
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 328 6 272 9 834 2 149 22 488 3 803 27 549 22 276 10 003 32 730
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 5 5 4 5 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 298 2 071 1 955 416 5 622 746 5 416 4 277 1 586 5 445
Personalkostnader per anställd (tkr) 948 881 579 668 693 637 532 734 676 694
Rörelseresultat, EBITDA -1 322 -2 998 -3 221 -4 461 624 -3 533 586 -519 -4 701 2 464
Nettoomsättningförändring 47,89% -36,44% 370,00% -90,75% 502,90% -86,23% 26,62% 124,74% -70,87% -%
Du Pont-modellen -10,10% -49,15% -96,83% -236,20% 8,32% -37,28% 6,51% -3,58% -35,75% 14,08%
Vinstmarginal -14,45% -47,96% -31,91% -213,94% 2,84% -94,85% 2,06% -2,34% -48,34% 7,78%
Bruttovinstmarginal 97,79% 98,62% 95,16% 70,34% 91,76% 79,46% 97,71% 92,13% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 57,14% 61,22% -22,83% 42,93% 23,77% 137,08% 7,39% 2,46% 23,06% 20,79%
Soliditet 39,92% 62,74% -69,27% 47,35% 69,75% 49,18% 56,72% 25,09% 32,04% 48,39%
Kassalikviditet 166,28% 264,85% 58,78% 183,05% 321,15% 216,70% 164,36% 104,98% 131,08% 190,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...