Visa allt om Jims Kök & Catering Aktiebolag
Visa allt om Jims Kök & Catering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 935 1 000 7 37 20 6 28 17 18 21
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 91 52 -7 18 0 -19 10 -3 -2 -4
Resultat efter finansnetto 86 52 -7 18 -2 -21 8 -6 -4 -6
Årets resultat 66 47 -7 18 -2 -21 8 -6 -4 -6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 7 27 14 26 37
Omsättningstillgångar 175 127 31 47 23 17 19 24 17 15
Tillgångar 175 127 31 47 23 24 45 38 42 52
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 135 69 22 29 11 14 35 26 33 37
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Kortfristiga skulder 41 58 9 18 12 11 11 12 9 7
Skulder och eget kapital 175 127 31 47 23 24 45 38 42 52
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 229 222 - 0 - 0 - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 69 74 - 0 - 0 - - 0 0
Utdelning till aktieägare 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 935 1 000 7 37 20 6 28 17 18 21
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 - - - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 468 500 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 156 183 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 91 52 -7 18 0 1 22 8 9 9
Nettoomsättningförändring -6,50% 14 185,71% -81,08% 85,00% 233,33% -78,57% 64,71% -5,56% -14,29% -%
Du Pont-modellen 52,00% 40,94% -22,58% 38,30% 0,00% -79,17% 22,22% -7,89% -4,76% -7,69%
Vinstmarginal 9,73% 5,20% -100,00% 48,65% 0,00% -316,67% 35,71% -17,65% -11,11% -19,05%
Bruttovinstmarginal 55,19% 57,30% 57,14% 78,38% 85,00% 83,33% 92,86% 94,12% 77,78% 80,95%
Rörelsekapital/omsättning 14,33% 6,90% 314,29% 78,38% 55,00% 100,00% 28,57% 70,59% 44,44% 38,10%
Soliditet 77,14% 54,33% 70,97% 61,70% 47,83% 58,33% 77,78% 68,42% 78,57% 71,15%
Kassalikviditet 426,83% 218,97% 344,44% 261,11% 191,67% 154,55% 172,73% 200,00% 188,89% 214,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...