Visa allt om aveva design AB
Visa allt om aveva design AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 786 1 985 1 481 941 538 76 0 0 0 0
Övrig omsättning 513 289 213 207 166 - - 9 - 62
Rörelseresultat (EBIT) 62 -252 281 76 -14 -281 -130 -151 -113 -33
Resultat efter finansnetto 61 -252 317 76 -14 -281 -130 -148 -111 -30
Årets resultat 61 -252 317 76 -14 -281 -118 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 10 51 92 133 174 119 163
Omsättningstillgångar 1 196 669 778 427 337 238 413 518 755 944
Tillgångar 1 196 669 778 437 388 330 547 692 874 1 106
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 440 378 630 312 237 251 532 660 690 690
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 12 162 277
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 557 291 148 125 151 79 15 20 22 140
Skulder och eget kapital 1 196 669 778 437 388 330 547 692 874 1 106
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 23 29 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 117 520 392 401 315 144 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 346 142 111 126 99 54 21 23 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 10 30 0
Omsättning 4 299 2 274 1 694 1 148 704 76 0 9 0 62
Nyckeltal
Antal anställda 5 3 2 2 1 1 1 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 757 662 741 471 538 76 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 294 228 235 246 374 187 46 52 - -
Rörelseresultat, EBITDA 94 -252 281 117 27 -240 -89 -120 -69 11
Nettoomsättningförändring 90,73% 34,03% 57,39% 74,91% 607,89% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 5,18% -37,67% 40,87% 17,39% -3,61% -85,15% -% -% -% -%
Vinstmarginal 1,64% -12,70% 21,47% 8,08% -2,60% -369,74% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 57,32% 47,56% 72,11% 66,84% 72,12% 3,95% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 16,88% 19,04% 42,54% 32,09% 34,57% 209,21% -% -% -% -%
Soliditet 36,79% 56,50% 80,98% 71,40% 61,08% 76,06% 97,26% 96,62% 92,29% 80,42%
Kassalikviditet 118,31% 123,37% 175,68% 173,60% 141,06% 248,10% 2 753,33% 2 590,00% 3 431,82% 674,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...