Visa allt om Forsen Förlag Aktiebolag
Visa allt om Forsen Förlag Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 285 816
Övrig omsättning - - - - - - - - 5 71
Rörelseresultat (EBIT) 0 -1 -1 1 -6 -7 -3 -14 -43 134
Resultat efter finansnetto 1 -1 0 4 0 -6 -1 -10 -25 379
Årets resultat 1 -1 0 4 0 -6 -1 -10 -10 339
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 3 5 9
Omsättningstillgångar 212 210 211 211 213 363 367 381 500 705
Tillgångar 212 210 211 211 213 363 369 385 505 714
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 211 210 211 211 207 356 362 363 372 471
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 6 6 7 22 132 227
Skulder och eget kapital 212 210 211 211 213 363 369 385 505 714
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 95 336
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 100 166
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 290 887
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 285 816
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 211 540
Rörelseresultat, EBITDA 0 -1 -1 1 -6 -5 -1 -12 -39 140
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -65,07% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -4,75% 53,08%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -8,42% 46,45%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 129,12% 58,58%
Soliditet 99,53% 100,00% 100,00% 100,00% 97,18% 98,07% 98,10% 94,29% 73,66% 67,48%
Kassalikviditet -% -% -% -% 3 550,00% 6 050,00% 5 242,86% 1 731,82% 378,79% 310,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...