Visa allt om Forsen Förlag Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 285 816 859
Övrig omsättning - - - - - - - 5 71 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 1 -6 -7 -3 -14 -43 134 58
Resultat efter finansnetto -1 0 4 0 -6 -1 -10 -25 379 58
Årets resultat -1 0 4 0 -6 -1 -10 -10 339 48
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 3 5 9 57
Omsättningstillgångar 210 211 211 213 363 367 381 500 705 291
Tillgångar 210 211 211 213 363 369 385 505 714 348
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 210 211 211 207 356 362 363 372 471 221
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 6 6 7 22 132 227 112
Skulder och eget kapital 210 211 211 213 363 369 385 505 714 348
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 95 336 336
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 100 166 103
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 89 89
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 290 887 859
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 285 816 859
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 211 540 479
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 1 -6 -5 -1 -12 -39 140 64
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -65,07% -5,01% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -4,75% 53,08% 16,67%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -8,42% 46,45% 6,75%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 129,12% 58,58% 20,84%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 97,18% 98,07% 98,10% 94,29% 73,66% 67,48% 66,61%
Kassalikviditet -% -% -% 3 550,00% 6 050,00% 5 242,86% 1 731,82% 378,79% 310,57% 259,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...