Visa allt om JF Miljö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 567 453 901 1 031 6 945 6 918 7 709 9 149 10 404 11 625
Övrig omsättning - - - 100 1 060 459 398 185 264 126
Rörelseresultat (EBIT) 112 -15 160 267 -631 761 1 027 -235 -328 1 210
Resultat efter finansnetto 77 -96 63 132 -746 701 819 -452 -509 1 079
Årets resultat 95 -4 -3 -8 0 324 382 13 16 575
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 588 4 958 5 329 6 565 7 182 7 939 8 704 7 767 8 466 8 716
Omsättningstillgångar 1 671 2 861 2 777 2 766 3 447 3 173 2 330 1 743 2 777 3 080
Tillgångar 6 259 7 819 8 106 9 331 10 630 11 113 11 034 9 510 11 243 11 796
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 992 4 897 4 901 4 904 4 912 4 912 4 588 4 206 4 194 4 177
Obeskattade reserver 194 239 331 668 945 1 089 835 539 1 018 1 566
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 150 1 679 2 315 2 951 3 587 4 223 3 238 3 588 3 938
Kortfristiga skulder 1 073 1 534 1 195 1 444 1 822 1 524 1 388 1 527 2 444 2 114
Skulder och eget kapital 6 259 7 819 8 106 9 331 10 630 11 113 11 034 9 510 11 243 11 796
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 419 331 313 607 666 502
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 150 122 72 184 186 120
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 567 453 901 1 131 8 005 7 377 8 107 9 334 10 668 11 751
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 6 945 6 918 7 709 4 575 5 202 5 813
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 600 456 395 396 439 314
Rörelseresultat, EBITDA 483 356 763 884 87 1 526 1 989 493 400 1 907
Nettoomsättningförändring 25,17% -49,72% -12,61% -85,15% 0,39% -10,26% -15,74% -12,06% -10,50% -%
Du Pont-modellen 1,79% -0,18% 1,99% 2,86% -5,73% 6,99% 9,33% -2,20% -2,60% 10,57%
Vinstmarginal 19,75% -3,09% 17,87% 25,90% -8,77% 11,23% 13,36% -2,28% -2,81% 10,73%
Bruttovinstmarginal 100,00% 97,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 105,47% 292,94% 175,58% 128,23% 23,40% 23,84% 12,22% 2,36% 3,20% 8,31%
Soliditet 82,17% 65,01% 63,65% 57,83% 52,76% 51,42% 47,16% 48,31% 43,82% 44,97%
Kassalikviditet 155,73% 186,51% 232,38% 191,55% 189,19% 208,20% 167,87% 114,15% 113,63% 145,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...