Visa allt om Kimson Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 244 374 381 398 266 16 444 2 921 2 969 2 717
Övrig omsättning - - - - - - 174 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 15 -18 33 -55 -88 -34 136 160 80
Resultat efter finansnetto -17 16 -14 41 -51 -38 -33 93 141 91
Årets resultat 0 12 -34 11 -19 47 16 19 52 46
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 14 14 14 14 14 14 41 39 55
Omsättningstillgångar 262 297 421 438 396 436 542 885 1 700 1 451
Tillgångar 262 311 435 452 411 450 556 926 1 739 1 506
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 226 226 339 373 362 381 341 375 356 304
Obeskattade reserver 12 29 29 17 0 37 122 177 138 89
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 24 56 68 62 48 32 93 374 1 246 1 113
Skulder och eget kapital 262 311 435 452 411 450 556 926 1 739 1 506
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 180 240 210 230 200 0 236 67 533 421
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 880 926 988
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 57 80 89 95 70 87 160 749 859 674
Utdelning till aktieägare 0 0 125 0 0 0 0 205 0 0
Omsättning 244 374 381 398 266 16 618 2 921 2 969 2 717
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 1 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 244 374 381 398 266 - 444 584 594 543
Personalkostnader per anställd (tkr) 238 332 377 351 295 - 253 464 464 421
Rörelseresultat, EBITDA -17 15 -18 33 -55 -88 -34 142 176 104
Nettoomsättningförändring -34,76% -1,84% -4,27% 49,62% 1 562,50% -96,40% -84,80% -1,62% 9,27% -%
Du Pont-modellen -6,11% 5,14% -3,22% 9,07% -12,41% -8,44% -5,76% 16,63% 10,06% 6,04%
Vinstmarginal -6,56% 4,28% -3,67% 10,30% -19,17% -237,50% -7,21% 5,27% 5,89% 3,35%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 97,54% 64,44% 92,65% 94,47% 130,83% 2 525,00% 101,13% 17,49% 15,29% 12,44%
Soliditet 89,83% 79,94% 83,13% 85,29% 88,08% 90,73% 77,50% 54,26% 26,19% 24,44%
Kassalikviditet 1 091,67% 530,36% 619,12% 706,45% 825,00% 1 362,50% 582,80% 236,63% 136,44% 130,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...