Visa allt om Kimson Konsult AB
Visa allt om Kimson Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 116 244 374 381 398 266 16 444 2 921 2 969
Övrig omsättning - - - - - - - 174 - -
Rörelseresultat (EBIT) -38 -17 15 -18 33 -55 -88 -34 136 160
Resultat efter finansnetto -38 -17 16 -14 41 -51 -38 -33 93 141
Årets resultat -26 0 12 -34 11 -19 47 16 19 52
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 14 14 14 14 14 14 41 39
Omsättningstillgångar 200 262 297 421 438 396 436 542 885 1 700
Tillgångar 200 262 311 435 452 411 450 556 926 1 739
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 200 226 226 339 373 362 381 341 375 356
Obeskattade reserver 0 12 29 29 17 0 37 122 177 138
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 24 56 68 62 48 32 93 374 1 246
Skulder och eget kapital 200 262 311 435 452 411 450 556 926 1 739
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 100 180 240 210 230 200 0 236 67 533
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 880 926
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 32 57 80 89 95 70 87 160 749 859
Utdelning till aktieägare 78 0 0 125 0 0 0 0 205 0
Omsättning 116 244 374 381 398 266 16 618 2 921 2 969
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 0 1 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 116 244 374 381 398 266 - 444 584 594
Personalkostnader per anställd (tkr) 132 238 332 377 351 295 - 253 464 464
Rörelseresultat, EBITDA -38 -17 15 -18 33 -55 -88 -34 142 176
Nettoomsättningförändring -52,46% -34,76% -1,84% -4,27% 49,62% 1 562,50% -96,40% -84,80% -1,62% -%
Du Pont-modellen -19,00% -6,11% 5,14% -3,22% 9,07% -12,41% -8,44% -5,76% 16,63% 10,06%
Vinstmarginal -32,76% -6,56% 4,28% -3,67% 10,30% -19,17% -237,50% -7,21% 5,27% 5,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 172,41% 97,54% 64,44% 92,65% 94,47% 130,83% 2 525,00% 101,13% 17,49% 15,29%
Soliditet 100,00% 89,83% 79,94% 83,13% 85,29% 88,08% 90,73% 77,50% 54,26% 26,19%
Kassalikviditet -% 1 091,67% 530,36% 619,12% 706,45% 825,00% 1 362,50% 582,80% 236,63% 136,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...