Visa allt om Bord 100 Stureplan AB
Visa allt om Bord 100 Stureplan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 74 - - - 95 50
Rörelseresultat (EBIT) -35 -28 -23 -25 49 -16 -20 -19 69 -34
Resultat efter finansnetto -137 -73 32 124 11 -83 -86 -131 70 -33
Årets resultat -137 -73 32 124 -2 -83 -86 -131 70 -33
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 127 229 274 216 66 84 145 211 0 0
Omsättningstillgångar 35 60 111 127 153 6 5 6 636 568
Tillgångar 162 289 385 343 219 90 - 217 636 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 98 235 309 276 152 4 87 173 305 235
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 64 54 77 67 67 86 44 44 332 333
Skulder och eget kapital 162 289 385 343 219 90 - 217 636 568
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 74 0 0 0 95 50
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -35 -28 -23 -25 49 -16 -20 -19 69 -34
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 60,49% 81,31% 80,26% 80,47% 69,41% 4,44% -% 79,72% 47,96% 41,37%
Kassalikviditet 54,69% 111,11% 144,16% 189,55% 228,36% 6,98% 11,36% 13,64% 191,57% 170,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-12: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...