Visa allt om Bord 100 Stureplan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343
Övrig omsättning - - - 74 - - - 95 50 3 831
Rörelseresultat (EBIT) -28 -23 -25 49 -16 -20 -19 69 -34 3 470
Resultat efter finansnetto -73 32 124 11 -83 -86 -131 70 -33 3 412
Årets resultat -73 32 124 -2 -83 -86 -131 70 -33 3 412
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 229 274 216 66 84 145 211 0 0 0
Omsättningstillgångar 60 111 127 153 6 5 6 636 568 2 746
Tillgångar 289 385 343 219 90 - 217 636 568 2 746
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 235 309 276 152 4 87 173 305 235 1 868
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 54 77 67 67 86 44 44 332 333 878
Skulder och eget kapital 289 385 343 219 90 - 217 636 568 2 746
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200
Omsättning 0 0 0 74 0 0 0 95 50 4 174
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -28 -23 -25 49 -16 -20 -19 69 -34 3 491
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 126,37%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 1 011,66%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 544,61%
Soliditet 81,31% 80,26% 80,47% 69,41% 4,44% -% 79,72% 47,96% 41,37% 68,03%
Kassalikviditet 111,11% 144,16% 189,55% 228,36% 6,98% 11,36% 13,64% 191,57% 170,57% 312,76%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...