Visa allt om Fotograf Marlene Svedberg Aktiebolag
Visa allt om Fotograf Marlene Svedberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 48 0 0 0 7 20 0 0 17
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 1 -19 -8 -49 -9 -8 -5 -22 -40
Resultat efter finansnetto 0 1 -19 -8 -49 -9 -8 -5 -22 -41
Årets resultat 0 1 -19 -8 -49 -9 -8 -5 -22 -41
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 40 40 40 40 40
Omsättningstillgångar 3 64 6 4 5 5 3 1 70 68
Tillgångar 3 64 6 4 5 45 43 41 110 108
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -68 -68 -69 -50 -42 7 16 25 30 52
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 72 132 75 54 47 37 27 17 81 56
Skulder och eget kapital 3 64 6 4 5 45 43 41 110 108
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 10 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 3 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 48 0 0 0 7 20 0 0 17
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 1 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 20 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 13 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 1 -19 -8 -49 -9 -8 -5 -22 -32
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -% -100,00% -65,00% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% 1,56% -% -% -% -20,00% -18,60% -% -% -37,04%
Vinstmarginal -% 2,08% -% -% -% -128,57% -40,00% -% -% -235,29%
Bruttovinstmarginal -% 85,42% -% -% -% 100,00% 100,00% -% -% 52,94%
Rörelsekapital/omsättning -% -141,67% -% -% -% -457,14% -120,00% -% -% 70,59%
Soliditet -2 266,67% -106,25% -1 150,00% -1 250,00% -840,00% 15,56% 37,21% 60,98% 27,27% 48,15%
Kassalikviditet 4,17% 48,48% 8,00% 7,41% 10,64% 13,51% 11,11% 5,88% 86,42% 121,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...