Visa allt om SKRUVTEL Aktiebolag
Visa allt om SKRUVTEL Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 2 32 8 52 61 104 184 469 405
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 -25 -5 -48 1 -13 36 62 165 10
Resultat efter finansnetto -30 -33 -14 -53 0 -13 35 62 161 4
Årets resultat -30 -33 -14 -53 0 -13 35 62 161 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 129 136 143 150 156 163 170 177 150 155
Omsättningstillgångar 37 35 73 76 50 70 124 99 68 11
Tillgångar 166 171 215 226 206 234 294 276 218 166
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 85 118 132 186 216 269 258 212 51
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 109 81 92 88 0 0 0 0 0 30
Kortfristiga skulder 3 5 6 6 21 18 25 17 6 85
Skulder och eget kapital 166 171 215 226 206 234 294 276 218 166
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 16 121
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 5 33
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 30 40 25 16 0
Omsättning 0 2 32 8 52 61 104 184 469 405
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 469 405
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 50 205
Rörelseresultat, EBITDA -15 -18 2 -41 8 -6 43 69 170 15
Nettoomsättningförändring -100,00% -93,75% 300,00% -84,62% -14,75% -41,35% -43,48% -60,77% 15,80% -%
Du Pont-modellen -% -14,62% -2,33% -21,24% 0,49% -5,56% 12,24% 22,83% 75,69% 6,02%
Vinstmarginal -% -1 250,00% -15,62% -600,00% 1,92% -21,31% 34,62% 34,24% 35,18% 2,47%
Bruttovinstmarginal -% -300,00% 43,75% -175,00% 57,69% 29,51% 59,62% 65,22% 51,39% 62,22%
Rörelsekapital/omsättning -% 1 500,00% 209,38% 875,00% 55,77% 85,25% 95,19% 44,57% 13,22% -18,27%
Soliditet 32,53% 49,71% 54,88% 58,41% 90,29% 92,31% 91,50% 93,48% 97,25% 30,72%
Kassalikviditet 1 233,33% 700,00% 1 216,67% 1 266,67% 238,10% 388,89% 496,00% 582,35% 1 133,33% 12,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...