Visa allt om Fotograf Hans Jonsson Aktiebolag
Visa allt om Fotograf Hans Jonsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 208 275 353 340 434 484 468 483 400 500
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -21 55 -6 14 26 46 52 -3 -39 20
Resultat efter finansnetto -23 43 -18 2 14 36 42 -12 -46 14
Årets resultat -23 43 -18 2 14 36 42 -12 -46 14
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 26 38 25 37 65 53 47 66
Omsättningstillgångar 52 71 54 12 93 74 84 50 59 111
Tillgångar 52 71 80 51 118 112 149 103 106 177
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -3 20 -24 -5 -7 -20 -56 -98 -86 -40
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 55 52 104 56 126 133 206 201 193 217
Skulder och eget kapital 52 71 80 51 118 112 149 103 106 177
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 80 70 75 80 100 125 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 60 70 65 0 0 0 0 0 0 115
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 25 30 62 49 50 68 78 87 92 83
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 208 275 353 340 434 484 468 483 400 500
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 208 275 353 340 434 484 468 483 400 500
Personalkostnader per anställd (tkr) 85 102 131 131 120 143 158 199 223 201
Rörelseresultat, EBITDA -21 56 6 26 38 74 73 18 -20 43
Nettoomsättningförändring -24,36% -22,10% 3,82% -21,66% -10,33% 3,42% -3,11% 20,75% -20,00% -%
Du Pont-modellen -38,46% 78,87% -7,50% 27,45% 22,03% 41,07% 34,90% -2,91% -36,79% 11,30%
Vinstmarginal -9,62% 20,36% -1,70% 4,12% 5,99% 9,50% 11,11% -0,62% -9,75% 4,00%
Bruttovinstmarginal 75,48% 80,73% 97,73% 100,00% 100,00% 100,00% 99,57% 97,72% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,44% 6,91% -14,16% -12,94% -7,60% -12,19% -26,07% -31,26% -33,50% -21,20%
Soliditet -5,77% 28,17% -30,00% -9,80% -5,93% -17,86% -37,58% -95,15% -81,13% -22,60%
Kassalikviditet 49,09% 88,46% 51,92% 21,43% 53,97% 36,84% 28,64% 12,44% 17,62% 39,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...