Visa allt om Tärnaby Ambulans Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 21 31 13 24 35 87 1 032 1 616 1 481
Övrig omsättning 9 - - - - - - 7 8 8
Rörelseresultat (EBIT) -45 -44 -26 -55 -92 -133 -198 -23 281 150
Resultat efter finansnetto -287 -44 -26 -55 -91 -131 -184 -58 228 94
Årets resultat -287 -44 -26 -55 -91 -131 -106 0 124 51
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 566 7 7 7 7 7 13 23 1 447 1 488
Omsättningstillgångar 98 24 74 106 155 260 385 572 286 156
Tillgångar 664 31 81 113 162 267 398 596 1 733 1 643
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 163 18 62 88 143 235 365 471 472 348
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 78 136 80
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 030 1 090
Kortfristiga skulder 500 14 19 25 18 32 32 46 96 126
Skulder och eget kapital 664 31 81 113 162 267 398 596 1 733 1 643
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 48 126 232 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 310 434 268
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 44 60 50 58 59 72 97 170 223 284
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 21 31 13 24 35 87 1 039 1 624 1 489
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 21 31 13 24 35 87 516 539 494
Personalkostnader per anställd (tkr) - 60 50 57 59 72 145 307 298 304
Rörelseresultat, EBITDA -45 -44 -26 -55 -92 -127 -187 5 322 191
Nettoomsättningförändring -100,00% -32,26% 138,46% -45,83% -31,43% -59,77% -91,57% -36,14% 9,12% -%
Du Pont-modellen -% -141,94% -32,10% -48,67% -56,17% -49,06% -46,23% -3,86% 16,21% 9,13%
Vinstmarginal -% -209,52% -83,87% -423,08% -379,17% -374,29% -211,49% -2,23% 17,39% 10,13%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,61% 99,94% 99,66%
Rörelsekapital/omsättning -% 47,62% 177,42% 623,08% 570,83% 651,43% 405,75% 50,97% 11,76% 2,03%
Soliditet 24,55% 58,06% 76,54% 77,88% 88,27% 88,01% 91,71% 88,45% 32,89% 24,69%
Kassalikviditet 19,60% 171,43% 389,47% 424,00% 861,11% 812,50% 1 203,12% 1 243,48% 297,92% 123,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...